Bytom SzombierkiOferta dotyczy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu, Obręb Szombierki, zlokalizowanych przy ul. Kosynierów 30, stanowiących nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkami wyłączonej z eksploatacji elektrociepłowni Szombierki. 

Dostępne media: energia elektryczna, woda, ciepło sieciowe

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bytom: przenaczenie terenu - nieruchomość oznaczona jako teren/2.P1-tereny zabudowej przemysłowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak

Powierzchnia działki: 172 096 m2

Powierzchnia użytkowa budynków: 28 135 m2

Osoba prowadząca:


WP_20130910_150.jpg

11/05/2015