Installation av inkommande last och reservkraft| fortum.se

Installation av tillkommande last och reservkraft

​Tillkommande last

Installation av produkter som kräver stort effektuttag t ex bergvärmepump ska Föranmälas. Tänk på att vi behöver få in effektuppgifterna för den nya installationen. Tänk på att tillkommande last kan innebära att uppsäkring behövs. Detta behöver i så fall föranmälas.

Reservkraft

Permanent eller tillfälligt reservkraftsaggregat som kopplas in på någon anläggningsdel som har förbindelse med distributionsnätet ska förses med manuell eller automatisk brytarfunktion. Brytarfunktionen ska säkerställa att ingen elektrisk energi går ut på distributionsnätet.

Reservkraftaggregat ska förses med separat jordtag. Inkoppling av reservkraftaggregat ska Föranmälas med märkdata och uppgifter om de anläggningsdelar som ska försörjas av reservkraften. Bifoga även enlinjeschema som tydligt visar skyddsutrustning och nätelkopplarens funktion tillsammans med uppgift om placering (kartbild) och utförande av jordelektrod. Glöm inte att ange mätvärden från jordtagsmätning.

Inkoppling av reservkraftsaggregat får inte påbörjas innan ni få  installationsmedgivande från Fortum. För mer information, se Svensk Energis skrift "Stationära reservkraftanläggningar: Anvisningar för säker drift" som finns att köpa på svenskenergi.se.

2015-03-02