Nedtagning/avslut av mätplats| fortum.se

Nedtagning och avslut av mätplats

Nedtagning och avslut av mätplats kan Färdiganmälas direkt. Avslut ska alltid undertecknas av fastighetsägare.

Observera att mätare ska monteras ned av personal från Fortum.

2013-12-16