Ombyggnad av mätplats| fortum.se

Ombyggnad av direktmätt mätplats (≤63A) till strömtrafomätt (≥80A)

All mätning på anläggningar ≤ 80 A eller större måste ske över strömtransformatorer. Det är du som behörig elinstallatör som ansvarar för ombyggnation av mätplatsen. Innan du påbörjar arbetet måste du Föranmäla det till oss och erhålla ett installationsmedgivande.

Nedtagning av gammal direktmätare och uppsättnig av ny mätare för mätning över strömtransformatorer sker vid samma tillfälle och utförs av Fortums montör. I de fall nedtagning och uppsättning av ny mätare inte kan ske vid samma tillfälle måste avslut på direktmätt mätplats skickas in på separat Föranmälan.

2015-03-02