Passar dig med processlast och behov av komfortkyla. Möjliggör lägre energikostnader och stabil prisbild över tid.

  • Ger stabila kostnader för baslastkyla och komfortkyla med liten variation vid stora temperaturskillnader mellan olika år.
  • Du kan välja ökad andel fast pris för baslast och därmed minska prisvariation som beror på väder.
  • Hanterar stabil baslastkyla (processkyla) och komfortkyla separat.
  • Ger möjlighet till lägre kostnader för lokaler med konstant behov av kyla som till exempel serverhallar.
  • Består av en fast del på cirka 70 % för kylkapaciteten och en rörlig del på cirka 30 % för energiuttaget.
  • Du kan välja att öka andelen fast pris för baslast för att få köpa energi billigare.
  • Det fasta priset gör att åtgärder i fastigheten får full påverkan på det fasta priset först efter tre år om du inte begär särskild revidering.

2017-02-14