Effektbehov

Inför varje års prisreglering gör vi en rekommendation för kundernas effektbehov. För kunder med abonnemangen Aktiv och Invest 24/60 rekommenderar vi både max- och baseffekt. För kunder med abonnemanget Trygg gör vi en rekommendation för fastighetens maxeffekt.

Maxeffekt

För kunder med abonnemangen Trygg, Aktiv och Invest 24/60 har vi inför 2016 gjort en rekommendation för fastighetens maxeffektbehov utifrån det faktiska effektuttaget per dygn (kWh/24 h) vardagar under perioden 1 oktober 2014 - 30 april 2015.

Vi har beräknat effektuttaget per dygn vid -15°C, vilket är vår bedömning av ditt maxeffektbehov. Skulle ditt faktiska effektbehov vara större, kommer det inte att påverka din fasta kostnad vid val av vår rekommenderade maxeffekt. Skulle du däremot välja en lägre maxeffekt än den rekommenderade, får du betala en övertrasseringsavgift om du överskrider den valda maxeffekten.

Effektsignatur för varje enskild fastighet hittar du på Energikonto.

Exempel på en fastighets effektbehov

 
Exempel på en fastighets effektbehov 
 

Baseffekt – Aktiv och Invest 24/60

För kunder med abonnemangen Aktiv och Invest 24/60 har vi rekommenderat en lämplig baseffekt utifrån aktuell prisnivå Aktiv samt fastighetens uppskattade effektuttag per dygn (kWh/24 h) under ett normalår.

Effektdiagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har beräknat den baseffekt som förväntas ge den lägsta totalkostnaden under ett normalår. Önskar du själv välja en annan baseffekt än den rekommenderade, går det självklart bra.

2015-10-20