Om Värmetävlingen

Vad är Värmetävlingen?

Värmetävlingen är en tävling för Stockholms alla bostadsrättsföreningar som har fjärrvärme. Lägst energianvändning vinner!
Alla föreningar tävlar mot sig själva och det är den egna effektiviseringen av fjärrvärmeanvändning som avgör tävlingen. Tävlingen pågår mellan 1 februari – 31 mars 2016. Resultatet jämförs med motsvarande period 2015. Den förening som gör den största procentuella energibesparingen vinner! Tidigare år har vinnarna sparat allt från några procent upp till över 30 % på sin förbrukning. Något som gjort gott både för föreningens energiförbrukning och för medvetandenivån hos de boende. Även om Fjärrvärmen är en trygg och bekymmersfri uppvärmningsform så kan man göra justeringar för att få en optimal förbrukning. Under tävlingen kommer ni kunna ta del av tips och goda råd för hur ni kan göra en förändring i ert hus och via Energikonto appen kan ni själva följa er förbrukning och ställning.
 

Grundförutsättning

Att föreningen är fjärrvärmekund hos Fortum.
 

Tävlingsförutsättning

Att kund har Fortums Fjärrvärme som 100% uppvärmningskälla. Att fastigheten används som normalt under året och ej varit avstängd eller utflyttad på grund av olika anledningar.
 

Huvudkriterium

Vinnaren kommer att bli den tävlingsdeltagare som har störst procentuell energiminskning under perioden 1 februari – 31 mars jämfört med motsvarande period 2015, normalårskorrigerad energi (enligt SMHI:s graddagar). Med energiminsking menar vi uppmätt energiköp av fjärrvärme. Den procentuella energibesparingen kommer att anges i heltal. Tävlingen är till för kunder som har fjärrvärme och är kund hos Fortum Värme.
 

Tillägg

Reparationer eller intrimningar av befintliga eller nya återvinningssystem räknas som likvärdiga med energieffektivisering som takisolering eller fönsterbyte, och är därför godkända. Om två kunder hamnar på samma energibesparing kommer den lägsta genomsnittliga returtemperaturen under perioden 1 februari– 31 mars att avgöra vem som blir vinnaren. Returtemperatur är den temperatur på det fjärrvärmevatten som er fastighet skickar tillbaka till Fortum Värme. Fastigheten ska tillgodogöra sig så mycket energi från vårt vatten som möjligt och skicka tillbaka så kallt vatten som möjligt.
 

Jury

Juryn består av Ebba Jemt, Peter Mörke, Per Elfving, Mikael Juhlin, Maria Carvinge från Fortum. Juryns beslut kan inte överklagas.

2016-02-25