Ersättning vid skada för näringsidkare| fortum.se
Nalle i tvättmaskin

Skadestånd för näringsidkare

Om du drabbats av skada i samband med strömavbrott är det vår skadeståndsgrupp som hanterar dina anspråk.

För näringsidkare finns inga regler i ellagen om ersättningar vid strömavbrott utan ordinarie skadeståndsregler gäller. Det innebär att näringsidkaren måste visa att nätägaren har handlat vårdslöst eller försumligt för att få skadestånd.

Näringsidkaren har enligt de allmänna avtalsvillkoren (Nät 2012 N och H) rätt till ersättning för person- eller sakskada om nätägaren handlat vårdslöst. Rena förmögenhetsskador (t ex utebliven vinst) eller följdskador vid sakskador ersätts dock inte.

För att ärendet skall kunna handläggas så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar med nödvändiga underlag, till exempel reparationskvitton eller listor över förstörd mat.

Skadeståndsblankett finns att ladda ner, använd länken längst ned eller vänster så kommer du till vår samlingssida för blanketter. Du kan också beställa blanketten på telefon 020-46 00 00.

Skicka din anmälan om skadestånd till

Fortum Distribution AB
Skadestånd
115 77 Stockholm

2012-12-07

X