Frågor och svar| fortum.se

Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste
frågorna just nu

 
 • Avbrott kyla: Hur får jag reda på ett avbrott i fjärrkylaleveransen?

  Avbrottsavisering sker i god tid, vanligtvis två veckor, innan ett utsatt datum. Du hittar all information om det aktuella avbrottet på vår hemsida. 

   
  Vi informerar även berörda kunder via brev och i berörda fastigheter sätts informationsblad upp.

 • Avbrott värme: Vad bör man tänka på vid ett avbrott i fjärrvärmeleveransen?

  Under ett avbrott i fjärrvärmeleveransen finns fortfarande kallvatten. Temperaturen i fastigheten påverkas inte nämnvärt under ett avbrott, vad man kan tänka på är att inte öppna fönster och dörrar i onödan. Vid extrem kyla genomförs inte ett aviserat avbrott av fjärrvärmen, vi meddelar då berörda fastigheter. ​

 • Avbrott värme: Hur gör jag vid fjärrvärmeavbrott om näringsidkare i min fastighet är beroende av varmvatten?

  Fortum Värme kan tillhandahålla varmvattenberedare till de näringsidkare som är beroende av varmvatten i sin verksamhet. För vidare information är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post, kundservice.varme@fortum.com eller på telefon 020-46 00 00. ​

   

 • Avbrott värme: Kan man diska och tvätta vid ett avbrott i fjärrvärmeleveransen?

  Idag har disk- och tvättmaskiner ofta ett eget uppvärmningssystem för vatten, vilket resulterar i att dessa inte påverkas av ett avbrott i fjärrvärmeleveransen. Om du är osäker på vad som gäller för disk- och tvättmaskiner i din fastighet kontakta leverantör.  ​

 • Avbrott värme: Hur får jag reda på ett aviserat avbrott i fjärrvärmeleveransen?

  Avbrottsavisering sker i god tid, vanligtvis två veckor, innan ett utsatt datum. Du hittar all information om det aktuella avbrottet här på vår hemsida.

   
  Vi informerar även berörda kunder via brev och i berörda fastigheter sätts informationsblad upp.​

   

 • Avbrott värme: Hur ofta inträffar avbrott i leveransen av fjärrvärme?

  ​Fjärrvärme har en hög driftsäkerhet vilket resulterar i trygga och säkra värmeleveranser. I Fortum Värmes fjärrvärmenät är risken för ett icke aviserat avbrott mindre än en timme per år. Det är mycket ovanligt att fjärrvärmenätet upphör att leverera värme till anslutna fastigheter. Men precis som annan produktion kräver fjärrvärmeproduktionen underhåll för att kunna garantera den höga driftsäkerheten. Avbrott för underhåll och andra arbeten av fjärrvärmenätet aviseras i god tid före utsatt tid.

Kontakta oss

 • Frågor om el och elnät

  Öppettider vardagar 08.00-17.00

  020-818 818 eller +46 278 276 96

  För elnätskunder över 300 MWh

 • Frågor om fjärrvärme/fjärrkyla

  Öppettider mån-fre 08.00-16.30

  020-46 00 00 eller +46 278 276 96

 •  

 • Rapportera strömavbrott

  020-44 11 00