Elnätet är mycket känsligt för åskväder| fortum.se

Åska och åskskydd

Elnätet är mycket känsligt för åskväder

Fortum försöker att bygga ett så säkert elnät som möjligt, men det är ändå känsligt för åska. Fortum får prognoser från SMHI där vi kan se i vilken riktning åskvädret rör sig och när det kan vara slut. Med hjälp av prognoserna kan vi förbereda oss och öka personalstyrkan för att kunna ta hand om eventuella skador. Våra större ställverk har åskskydd, men om ett blixtnedslag träffar ett ställverk kan elförsörjningen ändå påverkas.

Dra ur sladdarna

Dra ur kontakter till TV, stereo, telefon, antennkablar samt kablarna till datorn. Är du i en byggnad som inte har åskskydd, ska du hålla dig borta från telefon-, el- och rörledningar när åskan är mycket nära.

Du bör inte

Undvik att bada, duscha eller spola vatten i kranarna - vattenledningar kan leda ström. Tala inte i telefon som är ansluten till fasta telenätet och undvik att sitta nära tv-apparaten. Vistas inte på öppna fält, undvik sjöar och andra vattendrag - vatten kan leda ström. Vistas inte under höga föremål som till exempel träd, stolpar och flaggstänger.

Eget ansvar

Åsknedslag är inte bara farligt för elektronik och elektriska apparater, utan kan också orsaka brand och personskada. Om det åskar mycket där du bor eller om din bostad är ansluten till en luftledning, kan det vara klokt att låta installera ett åskskydd. Prata med ditt försäkringsbolag och anlita alltid en elinstallatör som hjälper dig med rådgivning och installation. Vissa försäkringsbolag ger dig bättre villkor om du har åskskydd.

Bra saker att ha hemma

Brandvarnare, brandsläckare, säkringar, ljus, tändstickor, batteridriven radio och ficklampa.

2015-02-12