Elbrist uppstår när efterfrågan på el är större än tillgången| fortum.se

Elbrist

Om efterfrågan på el är större än tillgången finns det risk för att det uppstår elbrist.

Det kan till exempel hända om det uppstår störningar i elproduktionen under kalla vintrar, eftersom stora mängder elektricitet då går åt till uppvärmning av bostäder och lokaler.

Om elbrist uppstår finns det risk för omfattande problem med elförsörjningen i hela eller stora delar av Sverige. För att unvika detta kan Svenska Kraftnät beordra att delar av elnätet kopplas bort.
På så sätt kan elen styras till de ställen där den gör mest nytta för samhället. De elanvändare som prioriteras är de som på lokal och regional nivå har betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer. Detta medför att du som kund kan bli utan el medan din närmaste granne har kvar sin. Det beror i så fall på att grannens hus råkar ligga på en elledning som är prioriterad eftersom det finns samhällsviktiga elanvändare på just denna ledning.

Information vid elbrist

Om en situation med elbrist skulle uppstå uppmanar vi allmänheten att lyssna på Sveriges Radio, den lokala P4-kanalen, för att löpande få information om läget och berörda områden.

2015-02-12