Information till installatörer inom fjärrvärme/-kyla

​Nedan har vi samlat manualer, formulär och information till installatörer gällande installation och ombyggnad och fjärrvärme- och fjärrkylacentraler. ​​​​

Om du har problem att öppna dokumenten nedan, använd en modern webbläsare, högerklicka på länken och välj att spara ned dokumentet på din dator istället.​​

Vid ombyggnation eller flytt av ledning ska alltid kontakt tas med Fortum Värme i god tid: kundservice.varme@fortum.com

​Installationsanvisningar fjärrvärmecentral

Information om ny- och ombyggnad av fjärrvärmecentral. Anvisningarna tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler.

Installationsanvisningar fjärrvärmecentral (pdf, 2,2 MB)

Dimensioneringskort för fjärrvärmecentral (pdf, 168 kB)

Installationsanvisning för byggvärmecentral (pdf, 134 kB)

PM Lågtemperaturområden i Fortums fjärrvärmenät.pdf

 

 

​Installationsanvisningar fjärrkylacentral

Information om ny- och ombyggnad av fjärrkylacentral. Anvisningarna tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrkylacentraler.

Installationsanvisningar fjärrkylacentral (pdf, 1,5 MB)

Dimensioneringskort för fjärrkylacentral (pdf, 147 kB)

 

​Mätutrustning för fjärrvärme och fjärrkyla

Beställningsformulär av granskning för kommande slutkontroll i samband med ny- och ombyggnad av fjärrvärme- eller fjärrkylacentral.

Beställningsformulär slutkontroll fjärrvärme- och fjärrkylacentral (pdf, 28 kB)

Genom att koppla en mätsignalenhet till din energimätare kan du följa upp energianvändningen i fastigheten - minut för minut.

Mätsignalenhet (pdf, 67 kB)

Om du har problem med ovanstående pdf-filer i Internet Explorer 9, rekommenderar vi att använda den den senaste versionen av Google Crome.

PDF-formulären ”Dimensioneringskort för fjärrvärmecentral” och ” Dimensioneringskort för fjärrkylacentral” går att fylla i och spara som en kopia.

2016-10-27