Installatörer inom fjärrvärme/-kyla

Som installatör av fjärrvärmen är du delaktig från planering via samordning till utförande av själva jobbet samt återställningsarbetet. Det är också installatören som är ansvarig fram till slutbesiktningen sker, därför vill vi underlätta och säkerställa att du har korrekt och aktuell information.
 

Här nedan har vi samlat manualer, formulär och information till installatörer gällande installation och ombyggnad och fjärrvärme- och fjärrkylacentraler.

Observera att vid all form av ombyggnation eller flytt av ledningar så måste kontakten med Fortum värme tas i mycket god tid för att inte installationsarbetet ska bli försenat. Det är du som installatör som ansvarar för denna planering. Kontakta Fortum Värme via kundservice.varme@fortum.com

Steg 1.
Ombyggnation eller flytt av befintliga ledningar

 

Vid ombyggnation eller flytt av befintliga ledningar är det mycket viktigt att kontakt tas med Fortum Värme så snart som möjligt. På så vis skapas ingen försening i installationen och resterande arbet kan löpa på enligt plan.

Kontakt vid ombyggnation/flytt av ledningar 

 

Steg 2.
Installationsanvisningar fjärrvärmecentral

Information om ny- och ombyggnad av fjärrvärmecentral. Anvisningarna tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrvärmecentraler.
 

Installationsanvisningar fjärrvärmecentral (pdf, 2,2 MB)

Dimensioneringskort för fjärrvärmecentral (pdf, 168 kB)

PM lågtemperaturområden.pdf

​Steg 2.
Installationsanvisningar fjärrkylacentral

 

Information om ny- och ombyggnad av fjärrkylacentral. Anvisningarna tillämpas vid projektering, upphandling och installation av fjärrkylacentraler.

Installationsanvisningar fjärrkylacentral (pdf, 1,5 MB)

Dimensioneringskort för fjärrkylacentral (pdf, 147 kB)

Steg 3.
Slutkontroll för fjärrvärme, fjärrkyla och byggvärme

Beställningsformulär av granskning för kommande slutkontroll i samband med ny- och ombyggnad av fjärrvärme- eller fjärrkylacentral. Observera att du som installatör är ansvarig för att boka in slutbesiktning. Via nedanstående formulär så anmäler du att installationen är slutförd och att en slutbesiktning kan planeras in.

Beställningsformulär slutkontroll fjärrvärme- och fjärrkylacentral (pdf, 28 kB)

 

 

2016-11-15