Vill du vara med och påverka? Delta då i vår kundpanel.

Vi på Fortum vill finnas där för dig, på dina villkor. För att få veta vad du tycker och tänker så har vi en kundpanel. Alla är välkomna, du behöver inte ha några förkunskaper. Syftet är att öka vår kunskap om vad du som vår kund vill ha och hur vi kan bli ännu bättre. Vi har tre möten per år. Nästa tillfälle är den 19 maj 2016.

 

2016-02-19