Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla och har liten klimatpåverkan. Nedan har vi information om våra vindkraftparker.
 

Blaiken vindkraftpark

Fortum och Skellefteå Kraft bygger tillsammans i bolaget Blaiken Vind AB en av världens största vindkraftparker i Blaikenområdet i norra Sverige. Fullt utbyggd, 2017, kommer vindkraftparken att bestå av 99 vindkraftverk med en installerad effekt på 247,5 MW. Detta gör att Blaiken blir en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa. Den årliga produktionen på cirka 700 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 161 500 lägenheter och den totala investeringen uppgår till cirka 3,3 miljarder kronor.


Fakta

Antal vindkraftverk: 99 st
Tornhöjd: 100 m i etapp 1 och 2 och 90 meter i etapp 3 och 4
Rotordiameter: 100 m i etapp 1 och 2, 110 meter i etapp 3 och 4
Årsproduktion: 700 GWh  
 

Solberg Vindkraft

Fortum och Skellefteå Kraft bygger även vindkraftsparken Solberg tillsammans. Den 75 MW stora vindkraftsparken Solberg ligger nordväst om Örnsköldsvik. Vindkraftsparken beräknas börja producera i början av 2018. Den årliga produktionen beräknas bli ungefär 250 gigawattimmar, GWh, vilket motsvarar 50 000 hushålls årsanvändning.


Fakta

Antal vindkraftverk: 22 st
Årsproduktion: ca 250 GWh
 

Ulyanovsk Vindkraftpark

Fortum bygger Rysslands första vindkraftpark i Ulyanovsk, Ryssland med en total kapacitet på 35 MW. 14 vindturbingeneratorer på 2,5 MW vardera. Vindkraftparken förväntas starta produktion i slutet av 2017, för staden Ulyanovsk, som ligger 680 km sydöst om Moskva vid floden Volga och har 620.000 invånare. ​

2016-10-25