Vindkraft

Fortums viktigaste åtgärd för att motverka klimatförändringen är att öka den koldioxidfria energiproduktionen och därmed utgör vindkraften, som är både koldioxidfri och förnybar, en viktig del av våra framtida energilösningar.

Blaiken en av Europas största landbaserade vindkraftparker

Fortum och Skellefteå Kraft äger tillsammans vindkraftbolaget Blaikenvind med en vindkraftspark som fullt utbyggd kommer att bli en av Europas största landbaserade vindkraftsparker. Produktionen från de första vindkraftverken som ligger på fjället Storblaiken startade under 2012 när de första vindkraftverken togs i drift.

För närvarande pågår utbyggnaden av etapp tre. Fullt utbyggd, 2016, kommer vindkraftparken enligt planerna att bestå av upp till 100 vindkraftverk med en installerad effekt på 250 MW. Detta gör att Blaiken blir en av de största landbaserade vindkraftparkerna i hela Europa. Den årliga produktionen på 600-720 GWh/år motsvarar den årliga elanvändningen i 150 000 lägenheter och den totala investeringen uppgår till 3,8 miljarder kronor.

Mer om vindkraftparken på blaikenvind.se.

​Fördelar ​Nackdelar

​Aggregaten släpper inte ut någon koldioxid

​Instabil produktion som kräver samverkan med reglerkraft (vattenkraft) för att fungera optimalt. Låg verkansgrad

​Vindkraft är en relativt outnyttjad energikälla.

​Viss lokal inverkan av ljud- och ljuseffekter.

Vindkraft ​skapar lokala arbetstillfällen

Tekniken är kapitalintensiv och beroende av bidrag/stöd.

Vindkraft är ett​ hållbart och klimatsmart sätt att producera energi - bränslet är gratis.

Den visuella upplevelsen.

​Låga rörliga kostnader.

 

2016-02-23