Klimatkompensation

Senast 2030 ska vår produktion ske med 100 % förnybara eller återvunna bränslen. Under tiden vi investerar och utvecklar vår verksamhet för att nå målet klimatkompenserar vi för våra fossila utsläpp.
Vi investerar i klimatkompensationsprojekt som medför lägre utsläpp i utvecklingsländer. Det är projekt som inte hade blivit av utan detta stöd. Totalt sett kompenserade vi 386 730 ton koldioxidekvivalenter under 2015. Det motsvarar utsläppen från vägtrafiken i Stockholm under mer än 5 månader.
Läs Fortum Värmes miljövärden 2015

Vill du klimatkompensera din fjärrvärmeanvändning?​​
Vi har ett tilläggsavtal till ditt vanliga fjärrvärmeabonnemang som kallas för Klimatneutral Fjärrvärme.
Klimatneutral Fjärrvärme
Projektnamn & länk Certifiering Teknik Land Koldioxid-
ekvivalenter
​ (ton)
CGN Inner Mongolia Huitengliang 300MW Wind Power Project CDM ​Vind ​Kina ​19 570
CYY Biopower Wastewater treatment plant including biogas reuse for
thermal oil replacement and electricity generation Project, Thailand
CDM/GS ​Biogas ​Thailand ​5 000
Ceará Renewable Energy Bundled Project VER/GS ​Biomassa ​Brasilien ​3 163
Dagpazari Wind Power Plant ​VER/GS ​Vind ​Turkiet ​55 891
Canakkale WPP ​VER/GS ​Vind ​Turikiet ​41 421
Ganhekou V 201MW Wind Farm Project ​CDM ​Vind ​Kina ​35 103
Zhurihe Phase I 49.5MW Wind Farm Project
 in Xilingol League, Inner Mongolia
​CDM ​Vind ​Kina ​29 274
Nanhai MSW Incineration II Project ​CDM ​Biogas ​Kina ​16 368
Biogas Program for Animal Husbandry Sector of VN ​VER/GS ​Biogas ​Vienamn ​46 002
Rimba Raya Biodiversity Reserve Project ​REDD+ ​Skog ​Indonesien 45 000
Chambal Power Limited’s (CPL) proposed 7.5
MW biomass based power project at Rangpur
​CDM ​Biomassa ​Indien ​4 531
Improved Household Charcoal Stoves in Ghana ​VER/GS ​Biomassa ​Ghana ​15 000
FLORESTAL SANTA MARIA PROJECT ​REDD+ ​Skog ​Brasilien ​34 000
Biomass Power Generation Project by Everbright 
Alternative Energy (Dangshan) Limited
​CDM ​BIomassa ​Kina 36 407
386 730​

2016-06-10