Finansiella rapporter

 

 
25 april 2016
 
 
Årsredovisning 2015
 
 
29 augusti 2016  
 
 
Delårsrapport januari–juni 2016
 
 
20 februari 2017
 
 
Bokslutskommuniké 2016