Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Års- och hållbarhetsredovisning

Fortum Värmes hållbarhetsredovisning för 2015 följer standarden Global Reporting Initiative och är en del i årsredovisningen.

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms Stad (publ).

Bokslutskommuniké januari – december 2015

Bokslutskommuniké januari – december 2016

Delårsrapporter

Delårsrapporter för AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms Stad (publ).

Delårsrapport januari–juni 2016

Delårsrapport januari–juni 2015

Pressmeddelanden & Nyheter

Pressmeddelanden från AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms Stad (publ).

Pressmeddelanden

Nyhetsbrev från Fortum Värme

Tillsammans för ett grönare Stockholm

I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när Fortum Värme och Stockholms stad invigde det nya biokraftvärmeverket i Värtan.

Nytt biokraftvärmeverk i Värtan

Kundsidor Fjärrvärme

Fortums fjärrvärme är ett enkelt, säkert och hållbart sätt att värma upp sin fastighet. Läs mer om våra erbjudanden.

Privatkund

Företagskund

Miljöredovisning 2016

Nu är 2016 års miljövärden för Fortum Värmes produkter fjärrvärme och fjärrkyla klara. Vi är glada och stolta över att vi har lyckats minska våra utsläpp. Klimatpåverkan från fjärrvärmen minskade sammantaget från 83 till cirka 64 gram per kWh fjärrvärme eller sammanlagt 70 000 ton.

Miljöredovisning 2016

Lansering Stockholm Data Parks

Under 2015 så gjorde Fortum Värme mycket för att komma närmare vår vision om att skapa ett hållbart energisystem tillsammans med våra kunder och partners.

Stockholm Data Parks hemsida