Medarbetarengagemang

Fortum Sound

Vi har under flera år använd vår medarbetarundersökning, Fortum Sound, för att mäta medarbetarnöjdhet och engagemang för vår affär, gemensamma mål, kunder och ledarskap. Genom Fortum Sound kan vi mäta våra medarbetares åsikter och säkerställa att vi är på rätt väg i våra utvecklingsaktiviteter. Den senaste Fortum Sound-mätningen genomfördes i oktober 2014.

Resultatet i mätningen visade att våra medarbetare mår bra, att arbetsviljan är stark och att majoriteten av de anställda upplever att de har en bra balans mellan arbete och fritid. Det övergripande engagemangsindexet hade ökat från 65% till 70% sedan den senaste mätningen. På företagsnivå är de största utvecklingsområdena ökad kommunikation och dialog om affärsstrategier, organisationsförändringar samt ökat samarbete över divisionsgränser.

Fortum Sound genomförs ca var 18:e månad. I mätningen som genomfördes under hösten 2014 var svarsfrekvensen 84 % (2012: 79%).

2015-05-26