Upplyst gångbro vid Finlandsparken

Finlandsparken

Ny allmänbelysning har installerats som gör Finlandsparken ljusare och därmed tryggare för dem som passerar och vistas här. Tidigare upplevdes parken som mörk och inte särskilt trivsam under dygnets mörka timmar.

För att komma tillrätta med det har konstnärerna Ulrika Sparre och David Svensson tillsammans med ljusplaneraren Alexander Cederroth tagit hjälp av funktionell och innovativ belysning, vilket skapat en välkomnande och tryggare park.

I den naturlika delen av parken är ljussatta trädäcksplattformar utplacerade, medan gångbron över järnvägsspåren har utrustats med ljusväggar som välkomnar och visar vägen.

2011-11-11

X