Lappkärrsberget

Lappskärsberget​Vid årsskiftet 06/07 inledde Stockholms stad och Fortum ett samarbete kring belysning i Stockholm. Samarbetet har lett till att ett antal platser i huvudstaden har lysts upp och senast i raden av projekt är Lappkärrsberget. Under hösten 2007 har Fortum och Stockholms stad färdigställt arbetet med att förbättra belysningen i området intill Stockholms Universitet.

I bostadsområdet Lappkärrsberget finns 2000 studentbostäder, både för singelboende och för studerande med familjer. Under många år har området varit i stort behov av förbättrad belysning.

Till grund för valet av platser som rustas upp ligger så kallade trygghetsvandringar som är genomförda tillsammans med boende i området och Stockholms stad samt diskussioner med den referensgrupp som är knuten till Belysningsprojektet.

Därutöver har Fortum tillsammans med Stockholms stad genomfört en marknadsundersökning på Universitetet för att få veta mer om hur boende i området uppfattar tryggheten kring Lappkärrsberget.

De platser som nu är iordningställda har blivit betydligt ljusare med hjälp av nya armaturer och stolpar med starkare och bättre riktad belysning. Den nya belysningen finns utmed cykel- och gångvägar på de platser som tidigare uppfattats som otrygga.

Totalt är 81 stolpar och armaturer utbytta vid gångstråk och tunnlar. För att öka trivseln har buskage runt trappor och promenadvägar rensats ut. All ny belysning är naturligtvis miljövänlig och energisnål för minsta möjliga påverkan på miljön.

 

2012-08-07