Ny belysning i Londonviadukten

Londonviadukten

​Tusentals boende, arbetande och skolungdomar i området passerar dagligen gång- och cykeltunneln som går under Värmdövägen, mittemellan Londonviadukten och Danvikstull, på östra Södermalm. Tidigare ansågs den av många vara otillräckligt belyst och upplevdes som mindre trygg att passera under de mörka timmarna.

Sedan januari 2010 är 40 armaturer i en av tunnlarna utbytta till tåligare och energisnålare varianter. De innehåller också mindre kvicksilver.

Tidigare var belysningen ständigt sönderslagen, men med de nya, tåligare armaturerna har skadegörelsen upphört.

2011-11-11