Fortums kontor i Helsingfors

I korthet

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme samt experttjänster inom energibranschen.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att de snabbt växande energimarknaderna i Europa och Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2013 uppgick Fortums omsättning till knappt 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 9 900 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors.  

 

​Nyckeltal 2013 ​Position på den nordiska marknaden
Nettoomsättning, MEUR 6 056 Distribution #1​
Rörelseresultat, MEUR 1 712 ​Värme ​#1
Jämförbart rörelseresultat, MEUR 1 607 ​Kraftproduktion ​#2
Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,2 Elhandel ​#2
Avkastning på eget kapital, % ​12,0 Kundbas Miljoner
Nettoskuld / EBITDA 3,2 ​Elkunder ​1,2
Antal anställda, 31 dec 2013 9 886 ​Eldistributionskunder 1,6
​Finansiella mål Aktie
Avkastning på sysselsatt kapital ​12% Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki
Avkastning på eget kapital ​14% Handelskod: FUM1V  Typ: Kraftförsörjning
Stiftelseår 1998

 

2014-03-20