Fakta om koncernen Fortum| fortum.se

Om koncernen

Verksamhet i Sverige

Vi producerar, distribuerar och säljer både el, värme och kyla. I Sverige har vi cirka 2 040 anställda.

Verksamhet i Sverige

Visionen om solekonomi

Vi har en vision och den kallas solekonomi. Det betyder att all vår energi i framtiden ska vara baserad på solen.

Solekonomi

Strategi och värderingar

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer.

Vår strategi

Forskning

För att kunna leverera hållbara lösningar med låga utsläpp satsar vi mycket på forskning och utveckling.

Forskning och utveckling