Vision och strategi

Fortums vision är att vara föregångare inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt andra energilösningar som förbättrar livet idag och för framtiden. Redan idag är 64% av vår elproduktion CO2-fri. Våra huvudmarknader är Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Under 2015 sysselsatte vi cirka 8 000 energispecialister och vår omsättning uppgick till 3,5 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki.

 

De fyra hörnstenarna i Fortums strategi 

Driva produktivitet och industriell omvandling

För att säkerställa de existerande produktionsanläggningarnas konkurrenskraft, kommer Fortum att öka produktiviteten, sänka kostnadsbasen, förstärka inköp och öka kapitaleffektiviteten i alla verksamheter. Som ett första steg har Fortum satt målet att reducera de fasta kostnaderna i sin nuvarande verksamhet med 100 miljoner euro till slutet av 2017.

Fortum strävar efter att skapa värde genom att driva på energisektorns konsolidering och omstrukturering genom fusioner och förvärv på existerande hemmamarknader och på den integrerande europeiska marknaden.
 
Skapa lösningar för hållbara städer
Växande städer och storstadsområden möter mångsidiga utmaningar, som stora utsläpp från ineffektiv värme-, kyla-, och elproduktion, ökande volymer av avfall och höga utsläpp och buller från trafik. Fortum strävar efter att använda sin expertis och erfarenhet för att hjälpa städer att lösa dessa utmaningar på ett hållbart sätt och att stödja byggande av den cirkulära ekonomin. Fortums lösningar inkluderar effektiv och pålitlig fjärrvärme och -kyla, integrerade elhandelslösningar samt relaterade applikationer, avfallsförbränning och -hantering, liksom ökad e-mobilitet via smarta laddningslösningar för elfordon. Dessutom ser företaget möjligheter till ny affärsverksamhet inom diverse experttjänster inom dessa områden.
 
Fortums strävar efter tillväxt framför allt på existerande hemmamarknader och inom den större europeiska marknaden. Fortum kommer också att utforska möjligheterna inom noggrant utvalda storstadsområden i Asien.
 
Växa inom sol och vind

Fortum siktar på en sol- och vindportfölj i gigawattstorlek. Dessa teknologier mognar snabbt. Samtidigt blir energibolagskompetens allt viktigare då subventioner gradvis fasas ut och förnybar produktion blir allt mer marknadsbaserad.

Inom vindkraft erbjuder Fortums nuvarande hemmamarknader och övriga Europa gynnsamma förutsättningar. Inom solkraft kräver tillväxt ett vidare geografiskt perspektiv och beredskap att gå in på utvalda nya marknader.
 
Bygga nya energiaffärer

Startup-företag spelar en allt viktigare roll både för innovation inom nya teknologier och affärsmodeller i ett föränderligt energilandskap. Digitalisering kommer att möjliggöra produktivitetsförbättringar inom existerande verksamheter liksom inom utveckling av nya kunderbjudanden. 

Fortums mål är att vara ledande inom utvecklingen av energiteknologi och – tillämpningar. För att påskynda innovation och kommersialisering av nya erbjudanden kommer Fortum att stärka den egna förmågan och fokusera på innovation och digitalisering, bilda partnerskap med globalt ledande leverantörer, lovande teknikföretag och forskningsinstitutioner, liksom att investera både direkt och indirekt i startup-företag med lovande nya innovationer.
 

 

2016-10-21