Om elmarknaden| fortum.se


Elområden

2011 delade Svenska kraftnät, som är ett statligt affärsverk, Sverige upp i fyra olika geografiska elhandelsområden. Detta var en förändring som kom då EU beslutade att de ville skapa en gemensam elmarknad där du som kund skulle kunna köpa el från vilket elhandelsföretag som helst i Europa, samt för att de tyckte att hanteringen av överföringsbegränsningarna behövde förbättras i Sverige. Denna förändring hjälper alltså även till att minska belastningen på Sveriges elnät.

Vad innebär dessa områden?

Norra Sverige är inte lika tätbebyggt som södra Sverige och belastningen på elnätet är därför inte lika hög. Skillnaden mellan områdena kan även visa sig på priserna då lågbelastade områden oftast kan få en lägre kostnad än högbelastade. Priserna på elen beror däremot inte på elhandelsbolagets geografiska läge, utan ditt. Denna uppdelning begränsar däremot inte ditt val bland elhandelsavtal. Du kan fortfarande välja om du vill ha ett rörligt, fast eller vintersäkrat pris, men priset på dessa avtal sätts då även utifrån ditt geografiska läge.

Denna uppdelning är enbart tänkt som en korttidslösning. Med tiden är det tänkt att elnätets kapacitet ska utökas och förbättras till den punkt att dessa områden inte längre behövs.

I vår avtalsguide som du hittar under elpriser kan du räkna ut vad ditt elpris blir, beroende på var du bor och vilket typ av avtal du vill ha. Avtalsguiden hittar du här.

 

​Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Du som privatkund betalar under 2015 en skattesats på 29,4 öre/kWh, med några undantag. De kommuner som är listade här nedan betalar nämligen en skattesats på 19,4 öre/kWh.

​Län ​Kommun
​Norrbottens län ​Samtliga kommuner
​Västerbottens län ​Samtliga kommuner
​Jämtlands län ​Samtliga kommuner
​Västernorrlands län ​Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik
​Gävleborgs län ​Ljusdal
​Dalarnas län ​Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
​Värmlands län ​Torsby
  

Skattesatser för företag hittar du här.

Elcertifikat

Systemet med elcertifikat infördes i Sverige för att fortskynda ökningen av förnybar elproduktion till ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Energimyndigheten och Svenska Kraftnät är de aktörer som har fått i uppdrag att driva detta system, som i dagsläget sträcker sig fram till år 2035.

Hur påverkar det dig?

Elcertifikatssystemet påverkar inte bara oss som energibolag, utan även dig som kund. Priset för elcertifikatet varierar och styrs av efterfrågan och en kvotplikt. Kvotplikten gäller enligt de regler som regeringen och riksdagen har satt upp, vilket du kan läsa mer om på Energimyndighetens hemsida. Det som är bra för dig som kund är att kostnaden för elcertifikaten ingår i elpriset, vilket ger en ökad möjlighet för dig att jämföra elhandelföretagens priser. I och med att det redan ingår i elpriset, oavsett vad du väljer, innebär det att du som kund även bidrar till ökningen av den förnybara elproduktionen.

 

2015-04-16

X