Energiskatt privatkund| fortum.se

Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten för elektrisk kraft beror dels på vilken verksamhet kunden bedriver och dels var i landet elenergin används.

Skattesatser på elektrisk kraft som gäller från och med den 1 januari 2014:

  1. 0,5 öre/kWh för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsindustrin eller vid yrkesmässig växthusodling.
    Läs mer om reducerad energiskatt för företag
    Ansökningsblankett för företag
  2. 0,5 öre/kWh för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt.
  3. 19,4 öre/kWh för annan elektrisk kraft än vad som avses i punkt 1 och 2 och som förbrukas i kommuner enligt nedanstående förteckning.
  4. 29,3 öre/kWh för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

Kommuner med skattesats 19,4 öre/kWh:

​Län ​Kommun
​Norrbottens län ​Samtliga kommuner
​Västerbottens län ​Samtliga kommuner
​Jämtlands län ​Samtliga kommuner
​Västernorrlands län ​Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik
​Gävleborgs län ​Ljusdal
​Dalarnas län ​Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
​Värmlands län ​Torsby

Läs mer om skattesatser på Skatteverkets hemsida

2014-06-18