Ersättning Egen El

Vi köper din el till ett pris baserat på Nord Pools spotpris i just ditt elområde, plus moms på 25 % .Vi redovisar den el du levererat till oss på en separat faktura. Sen återbetalar vi din ersättning på nästkommande elhandelsfaktura. Du måste  ha ett momsregistreringsnummer som du får av Skattemyndigheten, tel: 0771-567 567 annars kan vi inte betala ut ersättning till dig. Meddela oss sedan ditt momsregistreringsnummer tillsammans med ditt kundnummer hos Fortum. Ring tel 020-46 00 00 eller skicka uppgifterna via e-post till: avtalochfakturering@fortum.com.

Du kan få skatteavdrag

Från och med 1 januari 2015 har du som mikroproducent av Egen El möjlighet att ta del av en skattereduktion på 60 öre/kWh, på den el som du säljer vidare. Max skattereduktion är 18 000 kr/år (30 000 kWh/år) och reduktionen görs på din inkomstdeklaration. För mer information kontakta Skatteverket (www.skatteverket.se).

 

 

  

2016-01-20