Pato Ruotsissa

Tuotantokapasiteetit

Fortum tuottaa sähköä ja lämpöä ympäristömyötäisesti hyödyntäen monipuolisesti eri energialähteitä. Pyrimme jatkuvasti parantamaan kilpailukykyämme ilmastoasioissa ja pitämään sähköntuotannon kasvihuonekaasupäästöt Euroopan energiateollisuuden alhaisimpien joukossa.

Energiantuotantoon tarvitaan maailmanlaajuisesti suuria investointeja. Investoinneissa haemme taloudellisesti kannattavaa tasapainoa, joka antaa mahdollisuuden lisätä kapasiteettia ja vähentää päästöjä.

Fortumin sähköntuotantokapasiteetti, 31.12.2015:

MW ​Suomi ​Ruotsi ​Venäjä Puola​ ​Muut ​Yhteensä
​Vesivoima ​​1 535 ​​3 088 ​- -​ ​- ​4 623
​Ydinvoima ​​1 465 ​​1 539 ​- -​ ​- 3 004
​Sähkön ja lämmön yhteistuotanto ​​   438 ​​  - 4 903 197​ 93 ​5 631
​Lauhdevoima ​​376 12 ​- -​ ​- 389
​Muut ​- ​​30 ​- -​ ​15 45
​Yhteensä ​3 815
4 669
​4 903 197 108 ​13 692

Fortumin lämmöntuotantokapasiteetti, 31.12.2015:

​MW ​Suomi ​Ruotsi ​Venäjä Puola​ ​Muut ​Yhteensä
​Lämpö ​1 974 0 ​12 696 ​1 129 812 ​16 611
 

 

9.1.2017