Oulujärvi

Oulujoen vesistöalueen vesitilanne 21.10.2016

Oulujoen vesistöalueella heinä- ja elokuun sateiden jälkeen ovat syys- ja lokakuu olleet erittäin kuivia. Syyskuun sadekertymä oli 42 millimetriä, mikä on 65 prosenttia keskimääräisestä syyskuun sademäärästä. Lokakuu on tähän mennessä ollut lähes sateeton, sillä vain paikoin on satanut muutamia millimetrejä. Tulovirtaamat vesistöön ovat pienentyneet merkittävästi ja ovat selvästi alle keskimääräisen.

Juoksutukset ovat jatkuneet syyskuussa keskimääräistä hieman suurempana johtuen melko suuresta vesivoiman tarpeesta. Juoksutuksia on kuitenkin jouduttu lokakuussa pienentämään kuivan jakson edelleen jatkuessa. Oulujoen pääuoman juoksutusta Jylhämästä on pienennetty keskimääräisen tason alapuolelle vaihdelleen 100 – 200 kuutiometriä sekunnissa.

Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat pääosin olleet laskussa syksyä kohden mentäessä.

Oulujärven vedenkorkeus on lähtenyt laskuun syyskuun alusta nopeutuen vielä syyskuun puolen välin jälkeen. Tämän hetken vedenkorkeus NN+ 122,15 metriä on 31 senttimetriä alempana ajankohdan keskimääräisestä arvosta ja noin puoli metriä alempana kesän korkeimmasta tasosta. Mikäli loppusyksy ei tuo sateita tullessaan, vedenkorkeus laskee edelleen.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 198,77 metriä on hieman laskenut syyskuun alun tasosta ollen vielä 21 senttimetriä kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa korkeammalla. Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 188,50 metriä on tällä hetkellä muutamia senttimetriä viime vuoden tasoa alempana, kuitenkin juuri kymmenen edellisen vuoden keskiarvossa.

Sotkamon reitillä Ontojärven vedenkorkeus NN+ 158,63 metriä on kääntynyt pieneen nousuun syyskuun lopusta alkaen. Vedenkorkeus on hieman viime vuoden tasoa alempana ja 27 senttimetriä keskiarvoa alempana. Kiimasjärven NN+ 137,32 metriä ja Nuasjärven NN+ 137,26 metriä tasolla olevat vedenkorkeudet ovat laskeneet tasaisesti heinäkuusta lähtien. Vedenkorkeudet ovat lokakuussa painuneet 10 – 15 senttimetriä keskiavotasojen alapuolelle.

Vedenkorkeudet Oulujoen vesistön säännöstellyissä järvissä  21.10.2016

 
 
​Järvi ​Pinnan-korkeus ​Muutos edellisestä päivästä ​Säännöstelyn yläraja Pinnan ja ylärajan erotus ​Pinnan 10 vuoden keskiarvo​ ​Pinnan ja keskiarvon erotus
Oulujärvi​ 122,15 0,00 ​123,00 ​-0,85 ​122,46 -​0,31
​Kiantajärvi ​198,77 -0,01 ​199,45 ​-0,68 ​198,58  0,19
​Vuokkijärvi ​188,50 0,00 ​189,30 ​-0,80 ​188,48  0,02
​Ontojärvi ​158,63  0,01 ​159,18 ​-0,55 ​158,90 -0,27
​Kiimasjärvi ​137,32 -0,02 ​138,08 -0,76 ​137,43  -0,11
​Nuasjärvi ​137,26 0,02 ​137,78 ​-0,52 ​137,34

 -0,08

 24.10.2016