Oulujärvi

Oulujoen vesistöalueen vesitilanne 19.12.2016

Oulujoen vesistöalueella sateet jäivät lokakuussa ennätyksellisen pieniksi, vain 17 millimetriin. Marraskuussa sadekertymä, 55 millimetriä, oli normaalissa tasossa. Joulukuussa sadetta on kertynyt 16. päivään mennessä 24 millimetriä ja ajankohdan lumen vesiarvo on 52 millimetriä. Tulovirtaamat vesistöön ovat olleet selvästi alle keskimääräisen. Lauhat sääjaksot ja vesisateet ovat nostaneet tulovirtaamia ajoittain keskimääräistä tasoa suuremmiksi.

Juoksutukset ovat loppusyksystä olleet selvästi keskimääräistä pienempiä. Pakkasjaksoilla tämä on mahdollistanut jääkansien teon, niin voimalaitosten yläaltaisiin kuin Montan ja Merikosken väliselle jokijaksolle. Virtaavassa joessa jääkannet estävät hyyde- eli suppotulvien syntymisen. Oulujoen pääuoman keskiarvojuoksutusta Jylhämästä pienenettiin lokakuussa noin 150 kuutiometriin sekunnissa. Joulukuussa juoksutusta on nostettu lähelle vastaavan ajankohdan normaalia tasoa, noin 200-250 kuutiometriin sekunnissa.

Säännöstellyistä järvistä Kianta-, Vuokki- ja Oulujärven vedenkorkeudet ovat hieman laskeneet tai pysyneet lokakuun tasolla, kun taas Sotkamon reitillä Onto-, Kiimas- ja Nuasjärven vedenkorkeudet ovat nousseet selvästi joulukuun puoleen väliin asti. Kaikkien säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat laskusuunnassa ja jatkanevat laskua normaalin talvikauden säännöstelyn mukaisesti, elleivät lauhat sääjaksot lähiviikkoina nosta tulovirtaamia vesistöön.

Oulujärven tämän hetken vedenkorkeus NN+ 122,09 metriä on pysynyt lokakuun puolesta välin asti lähes samassa tasossa. Vedenkorkeus pysynee todennäköisesti nykyisellä tasolla tai laskee. Vastaavasti Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 198,45 metriä ja Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 188,37 metriä ovat syksyn aikana hitaasti laskeneet ja jatkanevat hidasta laskua.

Sotkamon reitillä Ontojärven vedenkorkeus NN+ 158,76 metriä on keskimääräistä hieman alempana ja on nyt kääntynyt laskuun. Kiimasjärven vedenkorkeus NN+ 137,82 metriä ja Nuasjärven vedenkorkeus NN+ 137,74 metriä ovat hieman ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä, mutta laskusuunnassa.

Vedenkorkeudet Oulujoen vesistön säännöstellyissä järvissä  19.12.2016

 
 
​Järvi ​Pinnan-korkeus ​Muutos edellisestä päivästä ​Säännöstelyn yläraja Pinnan ja ylärajan erotus ​Pinnan 10 vuoden keskiarvo​ ​Pinnan ja keskiarvon erotus
Oulujärvi​ 122,09 0,00 ​123,00 ​-0,91 ​122,57 -​0,48
​Kiantajärvi ​198,45 -0,01 ​199,50 ​-1,05 ​198,70 -0,25
​Vuokkijärvi ​188,37 0,00 ​189,30 ​-0,93 ​188,65 -0,28
​Ontojärvi ​158,76  0,01 ​159,37 ​-0,61 ​159,03 -0,27
​Kiimasjärvi ​137,82 -0,02 ​138,09 -0,27 ​137,74  0,08
​Nuasjärvi ​137,74 0,02 ​137,89 ​-0,15 ​137,55

 0,19

 

20.12.2016