Oulujärvi

Oulujoen vesistöalueen vesitilanne 12.9.2016

Oulujoen vesistöalueella runsaat sateet ovat jatkuneet heinä- ja elokuussa. Sademäärät ovat olleet lähes puolitoistakertaiset keskimääräiseen verrattuna. Heinäkuussa satoi 103 millimetriä ja elokuussa 108 millimetriä. Tulovirtaamat vesistöön ovat olleet etenkin elo-kuussa keskimääräistä suurempia.

Juoksutukset ovat jatkuneet loppukesällä keskimääräistä suurempina. Oulujoen pääuoman juoksutus Jylhämästä on ollut elokuun puolesta välistä lähtien keskimäärin 270 kuutiometriä sekunnissa.

Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat pääosin olleet hitaassa laskussa syksyä kohden mentäessä.

Oulujärven vedenkorkeus on pysynyt koko kesän hyvin vakaana. Tämän hetken vedenkorkeus NN+ 122,56 metriä on kymmenen senttimetriä alempana kesän korkeimmasta arvosta ja muutaman senttimetrin alempana kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa. Syksyn vesisateiden määrä vaikuttaa suuresti, mille tasolle Oulujärven vedenkorkeus päätyy ennen talvikautta.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 198,92 metriä on noussut muutamia senttimetrejä elokuun tasosta, ja on noin puoli metriä kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa korkeammalla. Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 188,69 metriä on laskenut noin 30 senttimetriä heinäkuun korkeimmasta arvosta. Hyrynjärven ja Ristijärven vedenkorkeudet ovat olleet loppukesän normaaleissa kesäkorkeuksissa, tosin Ristijärvellä vedenkorkeudet ovat ajoittain olleet keskimääräistä korkeammalla, johtuen Leppikoski 2 koneiston peruskorjauksen jatkumisesta.

Sotkamon reitillä Ontojärven vedenkorkeus NN+ 158,57 metriä on laskenut heinäkuusta noin 20 senttimetriä, ja on hieman keskimääräistä tasoa alempana.  Kiimasjärven vedenkorkeus NN+ 137,54 metriä ja Nuasjärven NN+ 137,49 metriä ovat laskeneet noin 40 senttimetriä heinäkuun tasosta, ja ovat hieman kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa korkeammalla

Vedenkorkeudet Oulujoen vesistön säännöstellyissä järvissä  12.9.2016

 
 
​Järvi ​Pinnan-korkeus ​Muutos edellisestä päivästä ​Säännöstelyn yläraja Pinnan ja ylärajan erotus ​Pinnan 10 vuoden keskiarvo​ ​Pinnan ja keskiarvon erotus
Oulujärvi​ 122,56 0,00 ​123,13 ​-0,57 ​122,58 -​0,02
​Kiantajärvi ​198,92 -0,01 ​199,35 ​-0,43 ​198,49  0,43
​Vuokkijärvi ​188,69 0,00 ​189,36 ​-0,67 ​188,36  0,33
​Ontojärvi ​158,57  0,01 ​158,84 ​-0,27 ​158,69 -0,12
​Kiimasjärvi ​137,54 -0,02 ​137,87 -0,33 ​137,49  0,05
​Nuasjärvi ​137,49 -0,02 ​137,70 ​-0,21 ​137,40

 0,09

 13.9.2016