Lohenpoikasia

Lohikalojen alasvaellus

Hankkeen päätavoitteena on löytää pitkällä tähtäimellä kustannustehokas ratkaisu, jotta alaspäin vaeltavat lohikalat pääsevät kutualueilta Klarälven-joelta Vänern-järveen.

Klarälven Ruotsissa on säännöstelty joki, jossa on useita kalojen ylös- ja alasvaellusta haittaavia patoja. Lohi- ja taimenkannat ovat kuitenkin säilyneet Klarälven-joessa, ja ne muodostavat tärkeän tulonlähteen kalastukselle ja turismille.  

Fortum ja Karlstadin yliopisto työskentelivät yhdessä "Lohi ja taimen Klarälvenissä" -hankkeessa, jonka jälkeen osapuolet päättivät jatkaa tutkimusyhteistyötä Klarälven-joella. Uudessa yhteistyöhankkeessa pääpaino on kalojen alasvaelluksen parantamisessa, joka on jäänyt vähemmälle huomiolle, ei ainoastaan Klarälvenillä, vaan monilla joilla ympäri maailmaa.

Tutkimushankkeella lisää tietoa lohikalojen vaelluksesta


T
utkimus on kohdistettu pääasiassa lohen poikasten eli smolttien ja kudulta palaavien lohien selviytymisen parantamiseen matkalla kutualueilta Klarälven-joelta Vänern-järveen. Hanke koostuu neljästä tutkimuksesta: 1) Alaspäin vaellusta parantavien toimenpiteiden suunnittelu, 2) Edsforsenin vesivoimalaitoksen yläpuolisen alueen hydraulisten olosuhteiden mittaaminen, jotta voidaan hahmottaa kalojen vaelluksen nykyisiä olosuhteita ja mahdollisia toimenpiteitä, 3) Kudulta järveen palaavien lohien käyttäytymisen ja niiden tekemien valintojen tunnistaminen alaspäin vaelluksen aikana ja 4) Smolttien käyttäytymisen tutkimus erilaisissa virtausolosuhteissa kontrolloidussa ympäristössä.   

Klarälvenin lohitutkimuksiin tullaan vuosina 2012-2015 käyttämään noin 9 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin miljoona euroa). Hanke on rahoitettu pääasiassa Fortumin tutkimus- ja kehitysrahoituksella sekä ympäristömerkityn Bra Miljöval-sähkön myynnin varoin, lisäksi Karlstadin yliopisto osallistuu rahoitukseen.

26.5.2015