Mäntymetsä

Julkaisut - Publikationer - Publications

Naapurina ydinvoimala - Kärnkraftverket vår granne

Naapurina ydinvoimala

​2016
Naapurina ydinvoimala 2/2016
Kärnkraftverk vår granne 2/2016
Naapurina ydinvoimala 1/2016
Kärnkraftverket vår granne 1/2016

2015
Naapurina ydinvoimala 2/2015
Naapurina ydinvoimala 1/2015
Kärnkraftverket vår granne 2/2015
Kärnkraftverket vår granne 1/2015

2014
Naapurina ydinvoimala 2/2014
Naapurina ydinvoimala 1/2014
Kärnkraftverket vår granne 2/2014
Kärnkraftverket vår granne 1/2014

​2013
Naapurina ydinvoimala 3/2013
Naapurina ydinvoimala 2/2013
Naapurina ydinvoimala 1/2013
Kärnkraftverket vår granne 3/2013
Kärnkraftverket vår granne 2/2013
Kärnkraftverket vår granne 1/2013

 

Meidän ympäristömme - Vår miljö - Our environment

​2015 suomi English
​2014 ​suomi ​English svenska
​2013 ​suomi ​English svenska

 

 

Toimintaohje säteilyvaaran varalle 2016 - Handlingsinstruktioner i händelse av strålningsrisk 2016 - Instructions in case of a radiation hazard 2016

Toimintaohje säteilyvaaran varalle

Toimintaohje säteilyvaaran varalle 2016
Toimintaohje säteilyvaaran varalle jaetaan varautumisalueen väestölle kolmen vuoden välein.
Handlingsinstruktioner i händelse av strålningsrisk 2016 
Denna instruktion utdelas vart tredje år till befolkningen inom beredskapsområdet.
 
This public notice is distributed to the residents in the emergency planning zone every three years.
 

 

15.12.2016