Kestävän kehityksen indeksit

Kestävän kehityksen asiantuntija-arviot ja hyvä sijoittuminen merkittävissä kestävän kehityksen indekseissä ovat Fortumille tärkeitä, sillä ne tukevat toimintamme kehittämistä ja jatkuvaa parantamista. Lisäksi ne tuottavat Fortumista kiinnostuneille sijoittajille puolueetonta tietoa yhtiön toiminnan tasosta kaikilla kolmella kestävän kehityksen osa-alueella: taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu. Yhteensä 822 institutionaalista sijoittajaa edustava CDP on arvioinut Fortumin parhaimpien yritysten joukkoon Pohjoismaisessa ilmastoindeksissä CDLI vuonna 2015. Fortum sai arvioinnissa 100/100 pistettä. Fortum on mukana pohjoismaisessa CDLI-indeksissä kahdeksatta vuotta peräkkäin.

Oekom Research Prime  
 
Saksalainen oekom research AG on antanut Fortumille prime-luokituksen B-. Prime-luokitus tarkoittaa, että Fortum kuuluu toimialansa parhaimpiin yrityksiin ja täyttää toimialakohtaiset Best in class -vaatimukset. Oekom research AG arvioi vuosittain runsaat 3 000 yritystä.


 
Fortum on mukana STOXX Global ESG Leaders -indekseissä, joihin on listattuna maailman johtavia yrityksiä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja vastuullisen hallintotavan (environmental, social, governance; ESG) kriteereillä mitattuna. Indeksit sisältävät edellä mainitut kolme indeksikategoriaa sekä yleisindeksin, joka summaa näiden tulokset.

 OMX GES Sustainability Finland index    
Fortum on hyväksytty NASDAQ OMX:n ja GES Investment Servicen uuteen OMX GES Sustainability Finland -indeksiin. Se antaa sijoittajille luotettavaa ja puolueetonta tietoa yritysten suoriutumisesta kestävän kehityksen näkökulmasta. GES Investment Services vertailee NASDAQ OMX Helsinki pörssiin listautuneita johtavia yrityksiä ja niiden vastuullisuutta ympäristöllisissä ja sosiaalisissa asioissa sekä hallinnossa. Indeksiin valikoidaan 40 arvioinnissa parhaiten menestynyttä yritystä.
ECPI

Joulukuussa 2013 Fortum hyväksyttiin ECPI-indekseihin. Näitä indeksejä käytetään vertailuindekseinä, temaattisiin investointeihin, riskienhallintatarkoituksiin ja indeksisijoitusstrategioiden tai ETF:ien (pörssinoteeratut rahastot) luomiseen. ECPI on johtava reittaus- ja indeksiyhtiö, joka on keskittynyt ESG-tutkimukseen (ympäristö, sosiaalinen sekä hyvä hallintotapa) vuodesta 1997 lähtien.

20.10.2016