Politiikat ja sitoumukset

​Kestävän kehityksen johtaminen on Fortumissa strategialähtöistä ja perustuu yhtiön arvoihin, Toimintaohjeeseen (Code of Conduct), Toimintaohjeeseen tavaran- ja palveluntoimittajille (Supplier Code of Conduct) sekä konsernitasolla määriteltyihin politiikkoihin ja niitä tarkentaviin ohjeistuksiin. Yhtiön konsernitasoiset politiikat hyväksyy Fortumin hallitus. Konsernitasoiset ohjeet hyväksyy joko toimitusjohtaja tai ohjeesta vastaavan toiminnon vetäjä.

Kansainväliset sitoumukset ja aloitteet

Fortum on ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 2010 alkaen ja liittyi YK:n Caring for Climate –aloitteeseen vuonna 2013. Fortum tukee ja kunnioittaa seuraavia kansainvälisiä aloitteita ja sitoumuksia sekä kansainvälisiä ja kansallisia ohjeita ja ne ohjaavat toimintaamme taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun alueilla.
 

Kansainväliset ja kansalliset aloitteet, sitoumukset ja ohjeet

​Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu ​Sosiaalinen vastuu: Henkilöstö ja työolot ​Sosiaalinen vastuu: Ihmisoikeudet ​Sosiaalinen vastuu: Yhteiskunta ​Sosiaalinen vastuu: Tuotevastuu
YK:n ihmisoikeuksien julistus​ ​x ​x
Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus​ ​x ​x ​x
​Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ​x ​x
​YK:n sopimus lapsen oikeuksista ​x ​x ​x
​Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimukset ​x ​x
​YK:n Global Compact -aloite ​x ​x ​x ​x ​x
​YK:n Caring for Climate -aloite ​x
​YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet ​x ​x ​x
​OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille ​x ​x ​x ​x ​x ​x
​Kansainvälisen Kauppakamarin lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet ​x ​x
​Bettercoal-aloitteen toimintaohje vastuullisesta hiilenlouhinnasta ​x ​x ​x ​x ​x
​Vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän ohjeistus ​x
​Ympäristömarkkinoinnin ohjeistus ​x

 

Fortumin sisäiset politiikat ja ohjeistukset

Fortumin keskeisimmät kestävää kehitystä ohjaavat politiikat ja ohjeistukset on listattu alla. Julkisiin dokumentteihin pääset tutustumaan linkkien kautta.
 

Fortumin sisäiset politiikat ja ohjeistukset

 
​Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu ​Sosiaalinen vastuu: Henkilöstö ja työolot ​Sosiaalinen vastuu:  Ihmisoikeudet ​Sosiaalinen vastuu: Yhteiskunta ​Sosiaalinen vastuu: Tuotevastuu
Arvot ​x ​x ​x ​x ​x ​x
​Toimintaohje (Code of Conduct) ​x ​x ​x ​x ​x ​x
Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct) ​x ​x ​x ​x ​x ​x
​Riskipolitiikka ​x ​x ​x ​x ​x ​x
Kestävän kehityksen politiikka (sisältäen ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikan) ​x ​x ​x ​x ​x ​x
​EHS-johtamisen minimivaatimukset ​x ​x ​x ​x
​Biodiversiteettiohje ​x ​x
​Ohje kestävän kehityksen mukaisesta investointien arviointimenettelyistä ​x ​x ​x ​x
​Henkilöstöpolitiikka ​x ​x ​x
​Laskentamanuaali ​x ​x
​Investointimanuaali ​x ​x
​Lahjonnanvastainen ohjeistus ​x ​x
​Ohjeistus omaisuuden suojaamisesta ​x ​x
​Eturistiriitaohjeistus ​x ​x
​Kilpailuoikeusohje ​x ​x
Turvallisuusohjeet ​x x​ ​x ​x
​Sponsorointiohje ​x

Ohjeistuksiin liittyvä kehitys ja koulutus vuonna 2015

Fortumin Toimintaohje ja siihen liittyvä verkkokurssi päivitettiin vuonna 2015. Toimintaohje tavaran- ja palveluntoimittajille päivitettiin puolestaan vuoden 2014 lopussa. Toimintaohjeiden päivityksiin liittyvistä koulutuksista kerromme osiossa "Liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus".

Kilpailuoikeuskoulutusta annamme erillisellä verkkokurssilla ja räätälöidyillä luokkahuonekoulutuksilla. Lisäksi kilpailuoikeus on osa Toimintaohjeen verkkokoulutuskurssia.

Fortumissa on käytössä konsernitason EHS-ohjeet ja minimivaatimukset, jotka asettavat vaatimukset kaikille toiminnoille, joista olemme operatiivisessa vastuussa. Vuoden 2015 aikana päivitimme nämä ohjeet ja koulutimme uudistetut vaatimukset yli 500 työntekijälle.

16.2.2017