Kestävä kehitys

Kestävä kehitys 2016

Fortumin kestävän kehityksen raportti ja verkkovuosikatsaus on julkaistu.

Kestävä kehitys 2016

Verkkovuosikatsaus 2016

Kestävää tuotantoa

Sähköntuotannostamme yli 60 % on hiilidioksidipäästötöntä ja yli 30 % perustuu uusiutuviin energialähteisiin.

Energiantuotantomme

Energiantuotantomme ympäristövaikutukset

Tavoitteena energiatehokkuus

Tavoitteemme on yli 1400 GWh:n vuotuinen energiansäästö vuoteen 2020 mennessä.

Energiatehokkuuden parantaminen

Ilmastonmuutoksen hillintä

Energiatehokkaita tuotteita ja palveluja

Tarjoamme ilmastomyönteisiä energiatuotteita, jotka tehostavat asiakkaiden energiankäyttöä ja vähentävät ympäristövaikutuksia.

Tuotteet ja palvelut

Älykkäitä energiaratkaisuja asiakkaille

Turvallisuus on yhteinen asia

Haluamme olla turvallinen työpaikka sekä työntekijöillemme että meille töitä tekeville urakoitsijoille ja palveluntoimittajille.

Laitos- ja työturvallisuus

Ydinturvallisuus

Vastuullista hankintaa

Varmistamme tavaran- ja palveluntoimittajiemme vastuullisuuden toimittajien esivalinnan ja auditointien avulla.

Toimitusketjun vastuullisuus

Toimitusketjun hallinta

Yhteistyömme sidosryhmien kanssa

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa auttaa meitä arvioimaan tärkeiden sidosryhmien odotuksia yhtiötä kohtaan ja vastaamaan niihin.

Sidosryhmämme ja yhteistyö

Taloudellinen lisäarvo sidosryhmille

Ajankohtaista

Fortumin kestävän kehityksen raportti ja verkkovuosikatsaus 2016 julkaistu.

Lehdistötiedote

Kestävän kehityksen uutiset