Henkilöstö

​Olemme merkittävä työllistäjä toimintapaikkakunnillamme. Haluamme olla vastuullinen työnantaja, joka panostaa henkilöstön kehittymiseen ja hyvinvointiin.

Henkilöstön määrä vuonna 2015

Vuonna 2015 Fortumissa työskenteli keskimäärin 8 009 (2014: 8 821) työntekijää. Eniten työntekijöitä oli Venäjällä, keskimäärin 4 180 (2014: 4 196) henkilöä. Vakituisessa työsuhteessa 31.12.2015 oli 7 522 (2014: 8 260) henkilöä eli 96,0 % (2014: 96,1 %) henkilöstöstä. Näistä kokoaikaisten työntekijöiden määrä oli 7 395 (2014: 8 078) ja osa-aikaisten 127 (2014: 182). Fortum ei pääsääntöisesti käytä vuokratyövoimaa.
 
Fortum käyttää urakoitsijoita lähinnä rakennus- ja kunnossapitotöissä. Urakoitsijoiden työntekijät työskentelivät Fortumin toimipaikoilla vuoden aikana yhteensä noin 1 327 000 (2014: 1 359 000) työpäivää. Luku perustuu urakoitsijoiden tuntikirjanpitoon sekä urakkakustannusten ja keskimääräisten tuntihintojen pohjalta tehtyihin arvioihin. Luku on laskettu 8 tunnin työpäivälle.
 

Henkilöstötilastoja vuodelta 2015 toimintamaittain eriteltyinä
Henkilöstön määrä 31.12.


 

Henkilöstö toimintamaittain 31.12.2015  


 

Henkilöstön työsopimuksen ja työsuhteen tyyppi alueittain ja sukupuolittain jaoteltuna (GRI G4-10)

 

Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2015

Vuoden aikana Fortumissa aloitti 375 (2014: 619) uutta työntekijää ja 650 (2014: 668) työsuhdetta päättyi, näistä 248 työnantajan päättämänä. Yrityskaupat ja ulkoistukset vähensivät henkilöstön määrää yhteensä 184 (2014: 468) henkilöllä. Vuonna 2015 lähtövaihtuvuus oli 8,6 % (2014: 8,1 %). Vapaaehtoinen lähtövaihtuvuus oli 4,2 %.
 

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus (GRI G4-LA1) 

Vakituisten työntekijöiden palvelusvuodet vuosina 2013-2015, %   

 

24.2.2016