Sosiaalinen vastuu

Fortum on liiketoimintojensa kautta vuorovaikutuksessa miljoonien ihmisten kanssa. Käymme aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja pyrimme löytämään tasapainon sidosryhmien erilaisten odotusten välillä. Fortumin sosiaalisessa vastuussa painottuvat sähkön ja lämmön toimitusvarmuus, kaupungeille tarjottavat kestävät ratkaisut, laitos- ja työturvallisuus sekä liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus. 

Fortumin toiminnan tärkeimpiä sosiaalisia vaikutuksia ovat:
  • sähkön ja lämmön häiriötön saatavuus
  • kestävän kehityksen  ja kiertotalouden edistäminen tuotteiden ja palveluiden avulla
  • laitosten häiriötön toiminta ja turvalliset työolosuhteet
  • henkilöstön hyvinvointi
  • omien ja toimitusketjun työntekijöiden ihmisoikeuksiin liittyvät vaikutukset
  • yleishyödyllisen toiminnan tukeminen ja vaikutukset paikallisyhteisöihin

Fortumin kehittämät innovaatiot sekä sähkön ja lämmön toimitusvarmuus tukevat yhteiskunnallista kehitystä ja hyvinvoinnin lisäämistä. Fortum haluaa tarjota osaamisensa ja kokemuksensa avulla kasvukeskuksille kestäviä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. Fortumin tarjonta kattaa tehokkaat ja luotettavat kaukolämpö- ja kaukokylmäratkaisut, monipuoliset sähkön kuluttajaratkaisut ja sovellukset, jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen energian tuotannossa sekä sähköisen liikenteen edistämisen älykkäiden latausjärjestelmien avulla.

Fortum edistää laitos- ja työturvallisuutta sekä työyhteisön hyvinvointia. Fortumin kestävän kehityksen lähestymistapaan kuuluvat myös hyvänä yrityskansalaisena toimiminen ja ympäröivistä yhteisöistä huolehtiminen. Haluamme tukea vastuullista toimintaa Fortumin hankintaketjussa ja laajemmin yhteiskunnassa.

Fortum mittaa sosiaalista vastuutaan seuraamalla CHP-laitosten energiakäytettävyyttä, oman henkilöstön ja urakoitsijoiden poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuutta (LWIF), oman henkilöstön lääkinnällistä hoitoa vaatineiden työtapaturmien taajuutta (TRIF), vakavien työtapaturmien lukumäärää sekä sairauspoissaoloprosenttia.

Toimintamme vastuullisuuden kehittämistä ja jatkuvaa parantamista mittaavat lisäksi erilaiset kestävän kehityksen indeksit sekä oma One Fortum -sidosryhmätutkimuksemme. 

                                                                                                                                                                                               Kuva: Lehtikuva

25.2.2016