Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

Taulukossa esitetään keskeiset sosiaalisen vastuun tunnuslukumme vuonna 2015. Lisää tietoa näistä ja muista tunnusluvuista löytyy sivun alaosan linkeistä.

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut 


 

Energian toimitusvarmuus on Fortumille ensisijaisen tärkeää ja varmistaa myös mahdollisuuden luoda arvoa sidosryhmillemme. CHP-laitostemme keskimääräinen energiakäytettävyys pysyi vuonna 2015 hyvällä tasolla (96,4 %) ja ylitimme sille asetetun tavoitteen.

Turvalliset työolosuhteet ja henkilöstön hyvinvointi ovat ehdoton edellytys tehokkaalle ja häiriöttömälle toiminnalle. Fortumin omien työntekijöiden työturvallisuus on vakiintunut hyvälle tasolle. Lääkinnällistä hoitoa vaatineiden työtapaturmien taajuus laski vuonna 2015 ja saavutimme sille asetetun tavoitteen. Myös urakoitsijoiden poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuudelle asetettu tavoite saavutettiin. Vuonna 2015 ei tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta työtapaturmaa.

Sairauspoissaoloprosentti pysyi hyvällä tasolla ja oli 2,4 (2014: 2,4). Vuoden 2016 alusta lähtien sairauspoissaoloprosentti on yksi konsernin kestävän kehityksen mittareista.

Avoin tiedonkulku ja tiivis yhteistyö Fortumin ja sen tavaran- ja palveluntoimittajien välillä hyödyttää molempia osapuolia. Haluamme huolehtia toimitusketjumme vaikutuksista ja edistää vastuullisia toimintatapoja. Vuonna 2015 Fortum auditoi yhteensä yhdeksän toimittajaa Puolassa, Tšekin tasavallassa, Venäjällä, Kazakstanissa ja Intiassa. 

Fortum tukee yhteiskunnan hyväksi tehtävää yleishyödyllistä toimintaa, esimerkiksi järjestöjen ja yhteisöjen työtä toimintamaissamme. Tavoitteenamme on, että yhteistyöstä on hyötyä molemmille osapuolille. Vuonna 2015 tukemme yleishyödylliseen toimintaan oli noin 3,6 (2014: 3,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2015 ja 2014 luvut eivät sisällä myytyä Distribution-liiketoimintaa.

Tapaturmataajuus (TRIF), Fortumin henkilöstö


Henkilöstö toimintamaittain 31.12.2015 

Fortumin tuki yhteiskunnalle vuonna 2015 kohderyhmittäin, %

 

 

 

 

14.7.2016