Jelgavan voimalaitos, Latvia

Toimitusvarmuus

Häiriötön energiansaanti on nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnan perusedellytyksiä. Ennakoivalla kunnonvalvonnalla ja suunnitelmallisella kunnossapidolla pidämme huolta siitä, että voimalaitoksemme toimivat luotettavasti aina kun energiaa on tarpeen tuottaa.
 

Toimitusvarmuus vuonna 2015

Mittaamme CHP- ja vesivoimalaitostemme käytettävyyttä energiakäytettävyysindikaattorilla. Se lasketaan jakamalla voimalaitoksen toteutunut tuotanto teoreettisella maksimituotannolla tarkasteltavalla aikavälillä. Suunnitellut huoltoseisokit eivät vaikuta käytettävyyteen. CHP-laitoksilla seisokin venyminen suunniteltua pidemmäksi katsotaan kuitenkin häiriöksi, joka alentaa käytettävyyttä. CHP-laitostemme keskimääräinen energiakäytettävyys vuonna 2015 oli 96,4 % (2014: 94,7 %), kun tavoite oli 95 %.
 
Vesivoimalaitoksilla viat ja suunnittelemattomat tai pidentyneet seisokit laskevat käytettävyyttä vain silloin kun ne johtavat ohijuoksutuksiin. Vesivoimalaitostemme energiakäytettävyys oli 99,16 % (2014: 99,96 %).
 
Loviisan ydinvoimalaitoksen käytettävyyttä kuvaava käyttökerroin oli kansainvälisesti mitattuna korkea, 92,9 % (2014: 90,9 %).
 

17.2.2016