Yrityskansalaisuus

Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa on Fortumin toiminnan kulmakiviä. Toimintamme vaikuttaa paikallisyhteisöihin voimalaitospaikkakunnilla, ja teemme monenlaista yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Tuemme yhteiskunnan hyväksi tehtävää yleishyödyllistä toimintaa, esimerkiksi järjestöjen ja yhteisöjen työtä toimintamaissamme. Sponsorointiohjelmamme painottuu tulevaisuuteen – lapsiin ja nuoriin sekä ympäristöön ja yhteiskuntaan. Fortum tekee myös merkittävää yhteistyötä erityisesti pohjoismaisten yliopistojen kanssa erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Toimimme aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Yhteiskuntasuhteet ja yhteistyö viranomaisten kanssa ovat ensisijaisen tärkeitä energia-alalla.

Paikalliset vaikutukset  ja yhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa  

Olemme toiminta-alueillamme tärkeä työllistäjä ja merkittävä veronmaksaja. Lisäksi investointimme parantavat paikallista infrastruktuuria. Energiantuotantomuodoistamme vesivoimalla on merkittävimmät vaikutukset paikallisyhteisöihin ja paikalliseen maankäyttöön. Vesivoiman rakentaminen ja käyttö saattavat muuttaa vesistöjen virtaaman ja vedenkorkeuden vaihteluväliä ja -rytmiä sekä kalastoa. Näillä muutoksilla on vaikutuksia kalastukseen, virkistyskäyttöön ja veneilyyn. Kompensoimme ja korvaamme vesivoimatuotannon aiheuttamia haittoja lukuisilla toimenpiteillä, kuten istuttamalla kaloja ja rakentamalla veneenlaskupaikkoja.  
 
Viestimme avoimesti, rehellisesti ja ennakoivasti ja käymme vuoropuhelua voimalaitostemme lähiympäristön sidosryhmien kanssa. Teemme yhteistyöhankkeita paikallisyhteisöjen kanssa. Teemme hankkeissamme ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Sidosryhmien kuuleminen on osa YVA-menettelyä. Asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullaan lisäksi kaikissa lupamenettelyissä.
 

Esimerkkejä toiminnastamme paikallisyhteisöjen kanssa vuonna 2015:

 • Asiakasraateja ja -tapaamisia järjestettiin Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Puolassa. Tapaamiset asiakkaiden kanssa ovat yksi tapa saada suoraa palautetta ja kehitysideoita. Haluamme vastata jatkossa entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin.
 • Voimalaitosten avointen ovien päiviä järjestettiin eri toimintamaissa, ja niihin osallistui tuhansia paikallisia asukkaita.
 • Fortum jatkoi Loviisassa Naapurina ydinvoimala -lehden julkaisemista ja keskusteli aktiivisesti alueen asukkaiden ja kaupungin edustajien kanssa.
 • Vesivoimatuotannon ympäristöhaittojen vähentämiseen pyrkiviä hankkeita oli käynnissä Suomessa ja Ruotsissa yhteistyössä kuntien, tutkimuslaitosten, kalastajien, yliopistojen ja ympäristöjärjestöjen kanssa.
 • Koululaisille suunnattu Älvstädarna-hanke järjestettiin Ruotsissa kolmatta kertaa. Yli 2 000 nuorta keräsi varoja virkistystoimintaan siivoamalla 35 tonnia roskia neljän joen (Dalälven, Klarälven, Ljusnan ja Gullspångälven) lähiympäristössä, jossa Fortumilla on vesivoimalaitoksia.
 • Virossa käynnistettiin yhteistyö useiden paikallisten sidosryhmien kanssa kaukokylmäratkaisuihin sekä älykkääseen ja energiatehokkaaseen uudelleenrakentamiseen liittyen.
 • Fortum jatkoi paikallisyhteisöjen tukemista useilla hankkeilla Intiassa Kapelin ja Amritin aurinkovoimalaitosten läheisyydessä.
 • Fortum tukee yhteisöjä voimalaitospaikkakunnilla monipuolisesti erilaisin lahjoituksin. Vuonna 2015 tuettiin muun muassa asunnottomia lapsia ja nuoria Ruotsissa, lahjakkaita, vaikeissa oloissa kasvaneita lapsia työpajoin ja apurahoin Puolassa, sekä lasten urheilukoulua, jääkiekkojoukkuetta, kulttuuri- ja asukastapahtumia Venäjällä.

Tuki yhteiskunnalle vuonna 2015

Vuonna 2015 tukemme yleishyödylliseen toimintaan oli noin 3,6 (2014: 3,3) miljoonaa euroa. Vuoden 2014 ja 2015 luvut ei sisällä myytyä Distribution-liiketoimintaa. Fortumin säätiön myöntämien apurahojen osuus tuesta oli noin 706 000 (2014: 550 000) euroa.  Fortumin säätiö tukee luonnontieteellistä, teknistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla.
 

Fortumin tuki yhteiskunnalle vuonna 2015 kohderyhmittäin, % 

Fortumin tuki yhteiskunnalle vuonna 2015 maittain, %  
 
Yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on kehittää Fortumin liiketoimintaa, edistää energia-alan tutkimusta ja kehitystä sekä edistää Fortumin rekrytointi- ja koulutusmahdollisuuksia.
 

Esimerkkejä yhteistyöstämme yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa eri toimintamaissa:

 • Suomessa rahoitamme Lappeenrannan teknillisen yliopiston aurinkotalousprofessuuria (75 % rahoitus viiden vuoden ajan eli vuoteen 2017 asti).
 • Ruotsissa tutkimme Karlstadin yliopiston kanssa vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamismahdollisuuksia jokiympäristöissä. Lisäksi käynnissä on monivuotinen hanke, jonka tavoitteena on tarjota yli 4 000 opettajalle kestävään kehitykseen liittyvää koulutusta. Fortumin yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Pedagog Värmland ja Karlstadin kunta sekä uusina kumppaneina konsultointi- ja suunnitteluyritys ÅF ja Chalmersin teknillinen yliopisto.
 • Puolassa Fortum tekee yhteistyötä Wroclawin teknillisen yliopiston kanssa kaukokylmäratkaisujen parissa ja Czestochowan teknillisen yliopiston bioteknologian ja ympäristöteknologian laitoksen kanssa. Fortumilla on myös yhteistyösopimus Sleesian teknillisen yliopiston kanssa.
 • Venäjällä osallistumme AboutEnergy-koulutusohjelmaan, jossa tuetaan opettajia energiansäästöön liittyvän koulutuksen antamisessa.  Tarjoamme myös harjoittelupaikkoja ja tutustumiskäyntejä yliopisto-opiskelijoille voimalaitospaikkakunnillamme.
 • Baltiassa Fortum on jäsen BIRTI:ssä (Baltic Innovative Research and Technology Infrastructure) joka koordinoi yhteistyötä yliopistojen, tieteellisten instituuttien ja yrittäjien välillä.
 • Latviassa toimimme yhteistyössä Riian teknillisen yliopiston ja Latvian maatalousyliopiston kanssa sekä Liettuassa Klaipedan teknillisen koulun, Klaipedan yliopiston ja Kaunasin teknillisen yliopiston kanssa. Järjestämme opiskelijoille harjoituspaikkoja ja tutustumiskäyntejä sekä tuemme energia-alan kongresseja ja seminaareja. 

Sponsorointihankkeet vuonna 2015 

Vuonna 2015 sponsoroimme Suomessa juniorijalkapalloa ja juniorilentopalloa Fortum Tutor -ohjelman puitteissa. Tavoitteena on taata lapsille innostava ja kannustava valmentaja. Noin 120 tutoria sparraa valmentajia ja antaa heille hyödyllisiä välineitä valmennustyöhön. Seitsemän toimintavuoden aikana Fortum Tutor -ohjelma on tavoittanut yli 100 000 lasta. Toukokuussa 2015 järjestettiin ensimmäinen koulutus erityisryhmien jalkapallojoukkueiden valmentajille.
 
Vuonna 2015 Fortum Tutor -ohjelma käynnistyi myös Latviassa, missä Fortum sponsoroi paikallista lentopalloseuraa Jelgavassa. Ohjelman puitteissa ammattilentopalloilijat ja Fortumin työntekijät vierailivat paikallisissa kouluissa ja opettivat koululaisille lentopalloilutaitoja. Lyhyitä Fortum Tutor -projekteja on toteutettu jalkapallossa ja jääkiekossa myös Venäjän Tšeljabinskissa. 
 
Puolassa, Baltiassa ja Venäjällä on ollut käytössä Fortum Honorary Energy Donor –mobiilisovellus, joka kannustaa ihmisiä liikkumaan. Liikutun matkan voi muuttaa energiaksi, josta maksetun summan Fortum lahjoittaa valittuihin hyväntekeväisyyskohteisiin.
 

14.7.2016