Taloudellinen vastuu

​Fortumille taloudellinen vastuu tarkoittaa kilpailukykyä, vahvaa suoritustasoa ja markkinalähtöistä tuotantoa, jotka luovat arvoa sidosryhmillemme pitkällä aikavälillä ja mahdollistavat kannattavan kasvun. Hallitsemme toimitusketjuamme vastuullisesti. Fortumin tavoitteena on vahva tuloksellisuus, johon pyrimme parantamalla jatkuvasti toimintamme tehokkuutta ja kehittämällä ydinprosesseja. Taloudellisesti vahva yritys pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, huolehtimaan henkilöstöstään, vastaamaan asiakkaittensa tarpeisiin ja palvelemaan koko yhteiskunnan kehitystä.

Fortum mittaa taloudellista menestystään seuraamalla sijoitetun pääoman tuottoa ja pääomarakennetta. Raportoimme säännöllisesti tärkeimpiin sidosryhmiimme kohdistuvia suoria ja epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Taloudellisen vastuun mittaamiseen käytämme edellä mainittujen mittareiden lisäksi GRI:n (Global Reporting Initiative) mukaisia tunnuslukuja. Toimintamme vastuullisuuden kehittämistä ja jatkuvaa parantamista mittaavat myös erilaiset kestävän kehityksen indeksit sekä oma One Fortum -sidosryhmätutkimuksemme.

25.2.2016