Toimitusketjun hallinta

​Fortum on merkittävä tavaroiden ja palveluiden hankkija. Pyrimme aktiivisesti vähentämään toimitusketjuumme liittyviä ympäristövaikutuksia sekä parantamaan taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia. Samalla hallitsemme toimitusketjuumme liittyviä riskejä. Tavoitteena on, että avoin ja tehokas yhteistyö luo arvoa molemmille osapuolille.

Polttoaineostot ja investoinnit merkittävässä roolissa

Vuonna 2015 Fortumin hankintavolyymi oli 2,2 (2014: 2,6) miljardia euroa. Suurimman osan hankinnoista muodostivat polttoaineet ja investoinnit sekä Electricity Sales –liiketoiminta-alueen pohjoismaisilta sähkön tukkumarkkinoilta vähittäismyyntiin ostama sähkö. Vuosien 2014 ja 2015 hankintaluvut eivät sisällä myytyä Distribution-liiketoimintaa.  
 
Vuonna 2015 Fortumin polttoainehankintojen arvo oli yhteensä 567 (2014: 782) miljoonaa euroa. Ostamme polttoaineita sekä kansainvälisiltä että paikallisilta toimijoilta. Fossiilisia polttoaineita ostimme noin 482 (2014: 689) miljoonalla eurolla, biopolttoaineita noin 46 (2014: 55) miljoonalla eurolla ja ydinpolttoainetta noin 39 (2014: 38) miljoonalla eurolla.
 
Hankinnoistamme 527 (2014: 622) miljoonaa euroa kohdistui erilaisiin investointeihin. Suurimmat investoinnit tehtiin Venäjällä, 285 miljoonaa euroa. Suuri osa investoinneista toteutetaan kokonaisurakkana, jolloin materiaali, asennus ja muu palvelu sekä urakoitsijoiden työ sisältyvät ostokokonaisuuteen.
 
Loppuosa hankinnoistamme, 1,1 (2014: 1,2 ) miljardia euroa koostuu muiden tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. Lukuun sisältyy Electricity Sales –liiketoiminta-alueen pohjoismaisilta sähkön tukkumarkkinoilta vähittäismyyntiin ostettu sähkö. Muut tavaroiden ja palveluiden hankinnat liittyivät operatiiviseen toimintaan, kuten käyttöön ja kunnossapitoon, sekä muihin palveluihin, kuten tietoliikenneratkaisuihin, markkinointiin ja matkustukseen.
 

Hankinnat, miljoonaa euroa


Puolet hankinnoista Euroopasta

Hankintojen kokonaisvolyymistä noin puolet -  48 % - ostettiin Euroopassa, pääasiassa Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa toimivilta toimittajilta. Luku ei sisällä ostoja sähkön pohjoismaisilta tukkumarkkinoilta. Fortumin ostot riskimaista olivat 52 % hankinnoista. Näistä ostoista valtaosa tehtiin Venäjältä.
 
Riskimaissa työoloihin ja ihmisoikeuksiin liittyvät rikkomukset ovat todennäköisempiä kuin ei-riskimaissa. Fortumin riskimaiden luokittelu perustuu ILO:n Decent Work Agendaan, YK:n julkaisemaan Human Development -indeksiin sekä Transparency Internationalin julkaisemaan Corruption Perceptions -indeksiin.
 
Vuonna 2015 meillä oli noin 9 700 (2014: 10 500) tavaran- ja palveluntoimittajaa, joista 1 300 oli riskimaissa. Russia-divisioonan paikalliset toimittajat pois lukien riskimaissa oli noin 270 toimittajaa.
 

Hankinnat ilman investointeja 2013-20151)

 

23.2.2016