Energiatehokkuuden parantaminen

​Energiantuotannossa energiatehokkuus on toiminnan keskeisiä lähtökohtia sekä talouden että ympäristön näkökulmasta. Energiatehokkuuden parantaminen voimalaitoksilla tarkoittaa toimintaa, jolla nostamme tuotantoprosessin hyötysuhdetta tai vähennämme laitosten tai laitteiden omaa energiankulutusta. Näin saamme samasta polttoainemäärästä enemmän sähköä tai lämpöä asiakkaillemme.

Voimalaitoksen energiatehokkuutta voidaan lisätä teknisillä muutoksilla, järjestelmällisellä ja ennaltaehkäisevällä kunnossapidolla sekä kouluttamalla henkilökuntaa laitoksen optimaalisessa käytössä ja voimalaitoksen käyttötalouden seurannassa. Myös voimalaitosten käytettävyyden parantaminen lisää energiatehokkuutta, kun tarpeettomat käynnistykset vähenevät.

Energiatehokkaita investointeja

Polttoaineisiin perustuvassa energiantuotannossa pyrimme hyödyntämään polttoaineen energian niin tehokkaasti kuin mahdollista. Tärkein keinomme parantaa polttoaineiden käytön energiatehokkuutta on lisätä yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa (CHP). Siinä polttoaineiden energiasisällöstä saadaan talteen jopa 90 %, kun erillisen sähköntuotannon hyötysuhde on parhaimmillaankin noin 60 %.
 
Vuoden 2015 lopulla otimme käyttöön uuden maakaasukäyttöisen CHP-yksikön Chelyabinsk GRES -voimalaitoksellamme Venäjällä. Uuden yksikön sähköteho on 247 MW ja lämpöteho 174 MW. Toinen samanlainen yksikkö valmistuu vuoden 2016 alkupuolella. Zabrzessa Puolassa käynnistyi uuden CHP-voimalaitoksen rakentaminen. Laitoksen on määrä valmistua vuoden 2018 aikana. Uudet voimalaitokset korvaavat olemassa olevia vanhoja laitoksia ja parantavat näin energiantuotannon tehokkuutta alueella.
 
Vuoden 2015 aikana valmistuivat muun muassa seuraavat energiatehokkuutta parantavat hankkeet:
  • Kapelin aurinkovoimalaitos Intiassa
  • Suomenojan lämpöpumppulaitos
  • Joensuun voimalaitoksen savukaasulauhdutin
  • Vesivoimalaitosten perusparannukset Ruotsissa ja Suomessa
  • Turbiinilaitosten perusparannukset Venäjällä
Kaikkiaan vuoden 2015 aikana toteutettujen energiansäästöhankkeiden on laskettu tuottavan 559 GWh:n vuotuisen energiansäästön.
 

Tavoite saavutettavissa

Fortumin tavoitteena on saavuttaa yli 1 400 GWh:n vuotuinen energiansäästö vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2012. Vuoden 2015 loppuun mennessä tästä tavoitteesta oli saavutettu noin 1 240 GWh.
 
Olemme mukana Euroopan sähköalan Energy Wisdom -ohjelmassa ja raportoimme ohjelmaan energiatehokkuutta parantavista ja kasvihuonekaasupäästöjä vähentävistä hankkeistamme.
 

Energiatehokkuuspalveluita yrityksille...

Olemme kehittäneet käyttö- ja kunnossapitovastuullamme olevien asiakaslaitosten energiatehokkuutta jo vuosikymmenien ajan. Energiatehokkuuspalvelumme ja -asiantuntemuksemme tuovat asiakkaillemme sekä taloudellista hyötyä että säästävät ympäristöä.
 

ja koteihin

Olemme tuoneet markkinoille useita yksityisasiakkaan energiatehokkuutta parantavia palveluita Suomessa ja Ruotsissa. Uusien palveluiden avulla Fortumin asiakkaat voivat esimerkiksi seurata energiankulutustaan reaaliaikaisesti ja optimoida kodin lämmitystä.

29.2.2016