Kestävä energiantuotanto

Fortumin energiantuotannon kulmakiviä ovat hiilidioksidipäästötön vesi- ja ydinvoima sekä energiatehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto.

Fortumin koko sähköntuotanto vuonna 2015 oli 75,9 TWh ja koko lämmöntuotanto oli 32,2 TWh. Sähkön- ja lämmöntuotanto energialähteittäin on esitetty oheisissa taulukoissa. Taulukoiden tiedot noudattavat Fortumin taloudellisen raportoinnin laskentarajoja ja niissä on sähköntuotannon osalta mukana myös tuotanto-osuuksia osakkuusyhtiöiden vesi-, tuuli- ja ydinvoimalaitoksista.

64 % (2014: 64 %) koko sähköntuotannostamme oli hiilidioksidipäästötöntä ja 34 % (2014: 32 %) tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä. Lämmöntuotannostamme puolestaan noin 8 % tuotettiin uusiutuvilla, hiilidioksidipäästöttömillä energialähteillä.
 

Sähköntuotanto energialähteittäin vuosina 2013-2015 (GRI G4-EN3)   

Lämmöntuotanto energialähteittäin vuosina 2013-2015 (GRI G4-EN3)

 

 
  

Uutta energiatehokasta tuotantokapasiteettia

Vuoden 2015 aikana otimme uutta uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia käyttöön seuraavasti:
Lämmöntuotannossa otimme käyttöön uutta energiatehokasta kapasiteettia seuraavasti:
Venäjällä valmistui Chelyabinsk GRES -voimalaitoksen ensimmäinen uusi yksikkö. Se käyttää polttoaineena maakaasua ja sen  sähköntuotantokapasiteetti on 247 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti 174 MW. Toinen samankokoinen voimalaitosyksikkö valmistuu vuoden 2016 alkupuolella.

Vuoden aikana käynnistimme uuden CHP-laitoksen rakentamisen Puolaan. Laitos valmistuu vuoden 2018 aikana. Se voi käyttää polttoaineena jäteperäisiä polttoaineita ja kivihiiltä sekä erilaisia biomassoja. Laitos korvaa Zabrzen ja Bytomin vanhat kivihiilikäyttöiset voimalaitokset. Investointi parantaa huomattavasti sähkön- ja lämmöntuotannon tehokkuutta alueella ja vähentää samalla hiilidioksidi- ja muita päästöjä ympäristöön.
 

Lisää tuulivoimaa

Vuoden 2015 aikana päätimme kasvattaa osuuttamme Blaikenin tuulivoimapuistossa Ruotsissa kolmella tuuliturbiinilla, jotka otetaan käyttöön vuonna 2017. Päätimme myös 35 MW:n tuulivoimapuiston rakentamisesta Uljanovskin alueella Venäjällä. Myös tämän tuulipuiston on määrä valmistua vuoden 2017 aikana.
 

Kehittyvä aaltovoima

Aaltovoiman tutkimushankkeemme Ruotsin Sotenäsissä eteni, kun ensimmäiset aaltovoimageneraattorit alkoivat tuottaa sähköä Ruotsin valtakunnanverkkoon.
 

25.2.2016