Ympäristövastuun tunnusluvut

​Taulukossa esitetään keskeiset ympäristövastuun tunnuslukumme vuonna 2015. Lisää tietoa näistä ja muista tunnusluvuista löytyy sivun alaosan linkeistä.

Ympäristövastuun tunnusluvut


 

EU:n alueella hiilidioksidipäästömme laskivat noin 1,4 miljoonaa tonnia. Lasku johtui pääosin hiililauhdutusvoiman tuotannon vähenemisestä Suomessa. Päästöjen lasku tukee sekä Suomen kansallisia että EU:n yhteisiä tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Venäjällä hiilidioksidipäästömme kasvoivat lähes 300 000 tonnia ennen muuta Nyaganin voimalaitoksen kaikkien yksiköiden käyttöönoton myötä.

Energiatehokkuuden parantaminen on edistynyt odotettua nopeammin muun muassa Venäjällä toteutettujen energiatehokkuushankkeiden ansiosta. Vuodelle 2020 asetetusta tavoitteesta on saavutettu jo 89 %. Energiatehokkuuden parantuminen säästää polttoaineita ja vähentää päästöjä ympäristöön.

Edellä mainituista tekijöistä johtuen myös hiilidioksidin ominaispäästömme laskivat. Sähköntuotantomme hiilidioksidin ominaispäästön viiden vuoden keskiarvo EU:ssa oli 50 g/kWh, mikä alittaa selvästi tavoitteena olleen 80 g/kWh. Energian kokonaistuotannon hiilidioksidin ominaispäästön viiden vuoden keskiarvo oli puolestaan 191 g/kWh, mikä on tavoitetason 200 g/kWh alapuolella.

Sähköntuotantomme hiilidioksidin ominaispäästö on alhainen muihin eurooppalaisiin sähköntuottajiin verrattuna. Vuonna 2014 hiilidioksidin ominaispäästömme EU:n alueella oli noin yksi kahdeksasosa suurten eurooppalaisten sähköyhtiöiden keskimääräisestä ominaispäästöstä 313 g/kWh. Venäjä mukaan lukien päästömme olivat alle 60 % eurooppalaisesta keskiarvosta. Vuoden 2015 eurooppalaiset vertailutiedot eivät ole vielä saatavilla.
 

Fortumin koko energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästö vuosina 2013-2015Energiatehokkuustoimenpiteillä saavutettu energiansäästö vuosina 2013-2015


Merkittävät EHS-poikkeamat vuosina 2013-2015

 
 

25.2.2016