Aineeton varallisuus

Aineeton varallisuus on merkittävä osa Fortumin varallisuutta, ja se käsittää työntekijöittemme tietotaidon, kykyjen, taitojen ja luovuuden muuttumisen aineettomaksi pääomaksi esimerkiksi asiakirjojen, ohjelmien, piirustusten, prosessien ja keksintöjen muodossa. Me suojelemme aktiivisesti strategista ja kriittistä aineetonta varallisuuttamme liiketoiminnallisen kilpailuedun varmistamiseksi. Suojattuun aineettomaan varallisuuteen kuuluu Fortumin Intellectual property rights -portfolio (IPR), joka sisältää tuotemerkit, domain-nimet ja patentit. 

Fortumin IPR-portfolio käsittää noin 50 rekisteröityä tuotemerkkiä, 100 domain-nimeä ja 50 patenttiperhettä. Arvokkain aineeton pääoma on yritystunnus, joka on rekisteröity maailmanlaajuisesti. Vaikka Fortum on kehittymässä yhden brändin yritykseksi, myös liiketoimintayksiköt suojelevat tuotteita ja prosesseja tuotemerkeillä ja domain-apunimillä. Fortumin patenttiportfolio keskittyy voimakkaasti nykyisten toimintojemme tukemiseen.

Fortumin brändin ja aineettoman varallisuuden turvaaminen

Fortum palkitsee keksintöjen tekijöiden lisäksi jokaisen työntekijän, joka saattaa johdon tietoon mahdollisen loukkauksen aineetonta varallisuuttamme kohtaan. Tämän tarkoituksena on lisätä henkilökunnan tietämystä ja ennakoivuutta Fortumin brändin ja aineettoman varallisuuden suojelemiseksi, ja se ehkäisee Fortumin taholta tapahtuvia kilpailijoiden oikeuksien loukkauksia

 

25.8.2014