Avainluvut

 
Tunnuslukuja*
2015
Edelliset 12 kk
Sijoitetun pääoman tuotto, %
22,7
-0,7
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA)
-1,7
-0,9
* Tunnusluvut koskien koko Fortumia, sisältää lopetetut toiminnot
 
Tunnuslukuja
II/16
II/15
I-II/16
I-II/15
2015
Edelliset 12 kk
Liikevaihto, milj. euroa
768
794
1 757
1 834
3 459
3 382
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), milj. euroa
 
 
 
 
 
 
Jatkuvat toiminnot
209
228
566
624
1 102
1 044
Lopetetut toiminnot
-
52
-
163
163
-
Fortum yhteensä
209
280
566
788
1 265
1 044
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa
 
 
 
 
 
 
Jatkuvat toiminnot
122
143
397
486
808
719
Lopetetut toiminnot
-
32
-
114
114
-
Fortum yhteensä
122
175
397
600
922
719
Liikevoitto, milj. euroa
 
 
 
 
 
 
Jatkuvat toiminnot
67
144
437
494
-150
-207
Lopetetut toiminnot
-
4 314
-
4 395
4 395
-
Fortum yhteensä
67
4 458
437
4 889
4 245
-207
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, milj. euroa
 
 
 
 
 
 
Jatkuvat toiminnot
38
22
105
80
20
45
Lopetetut toiminnot
-
0
-
0
0
-
Fortum yhteensä
38
22
105
80
20
45
Tulos ennen veroja, milj. euroa
 
 
 
 
 
 
Jatkuvat toiminnot
61
143
451
493
-305
-347
Lopetetut toiminnot
-
4 313
-
4 393
4 393
-
Fortum yhteensä
61
4 456
451
4 887
4 088
-347
Tulos/osake, euroa
 
 
 
 
 
 
Jatkuvat toiminnot
0,06
0,13
0,43
0,46
-0,26
-0,29
Lopetetut toiminnot
-
4,85
-
4,92
4,92
-
Fortum yhteensä
0,06
4,98
0,43
5,38
4,66
-0,29
Jatkuvien liiketoimintojen rahavirta, milj. euroa
-5
229
370
745
1 228
853
Oma pääoma/osake, euroa
 
 
14,92
16,76
15,53
 
Korollinen nettovelka (kauden lopussa), milj. euroa
 
 
 
-934
-1 846
-2 195
 
 

20.7.2016