Hallitus

Saadaksesi lisätietoa hallituksen jäsenestä, klikkaa henkilön kuvaa tai nimeä.

 

Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön mission ja arvojen määrittämisestä.

Hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee jäsenet yhden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varsinainen yhtiökokous päätti huhtikuussa 2014 poistaa hallituksen jäsenille asetetun 68 vuoden yläikärajan yhtiöjärjestyksestä valtion omistajaohjauksen kannan mukaisesti.

Osana tehtäviään hallitus tekee vuosittaisen itsearvioinnin toimintansa edelleen kehittämiseksi. Lisäksi hallitus arvioi vuosittain, ketkä sen jäsenistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2010:n mukaisesti. Hallituksella ei ole toimivaltaa laskea liikkeeseen tai hankkia omia osakkeita ilman yhtiökokouksen valtuutusta. Hallituksella ei tällä hetkellä ole kyseistä valtuutusta.

 

Hallitus vuonna 2016

Hallitukseen kuuluivat 5.4.2016 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat kahdeksan henkilöä: puheenjohtaja Sari Baldauf, varapuheenjohtaja Kim Ignatius, Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Eva Hamilton, Tapio Kuula, Petteri Taalas ja Jyrki Talvitie.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Sari Baldauf, varapuheenjohtajaksi Kim Ignatius ja jäseniksi Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Eva Hamilton, Tapio Kuula, Veli-Matti Reinikkala ja Jyrki Talvitie.

 

5.4.2016