Eläkejärjestelyt

Fortumin suomalaiset johtajat kuuluvat työntekijäin eläkelain TyELin piiriin, joka tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Suomen eläkejärjestelmässä ansioksi luetaan peruspalkka, vuotuiset tulospalkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei osakepalkkiojärjestelmästä saatuja tuloja. Muissa maissa kuin Suomessa toimivat Fortumin johtoryhmän jäsenet kuuluvat kunkin maan lakisääteisen eläkejärjestelmän ja paikallisten markkinakäytäntöjen mukaisten eläkejärjestelyjen piiriin.

Lakisääteisen eläkkeen lisäksi johtoryhmän jäsenillä on lisäeläkejärjestelyjä. Fortumin periaate on, että kaikki uudet lisäeläkejärjestelyt ovat maksuperusteisia. Myös toimitusjohtajalla on maksuperusteinen eläkejärjestely.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta, ja muiden Fortuminjohtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60–65 vuotta. Toimitusjohtajan ja muiden Fortumin johtoryhmän jäsenten eläkemaksu voi olla enintään 25 % vuosipalkasta. Johtoryhmän jäsenet, jotka ovat tulleet yhtiön palvelukseen ennen 1.1.2009, ovat oikeutettuja etuusperusteiseen eläkejärjestelyyn, jossa lopullinen eläke on 60 tai 66 % eläkepalkasta. Näissä tapauksissa eläkkeestä vastaa eläkevakuutusyhtiö tai Fortumin eläkesäätiö.

29.2.2016