Hallituksen palkkiot

Oheisessa taulukossa ovat hallituksen jäsenille vuosina 2015 ja 2014 maksetut palkkiot. Summat sisältävät kiinteät kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot.

 

​Tuhatta euroa 2015​ Ajanjakso 2015​ 2014​ ​Ajanjakso 2014
​Hallituksen jäsenet 31.12.2015 ​ ​ ​
Sari Baldauf, puheenjohtaja​ 86 ​1.1.-31.12. ​83 ​ ​1.1.-31.12.
​Kim Ignatius, varapuheenjohtaja 68 ​1.1.-31.12. ​67 ​ ​1.1.-31.12.
​Minoo Akhtarzand 61 ​1.1.-31.12. ​57 ​ ​1.1.-31.12.
​Heinz-Werner Binzel 60 ​1.1.-31.12. ​60 ​ ​1.1.-31.12.
​Eva Hamilton 43 ​31.3.-31.12. ​- -​
​Tapio Kuula 38 ​31.3.-31.12. ​- ​-
​Petteri Taalas ​51 ​1.1.-31.12. ​37 ​8.4.-31.12.
​Jyrki Talvitie ​66 ​1.1.-31.12. ​53 ​8.4.-31.12.
​Entiset hallituksen jäsenet
​Ilona Ervasti-Vaintola ​13 ​1.1.-31.3. ​48 ​ ​1.1.-31.12.
​Christian Ramm-Schmidt ​13 ​1.1.-31.3. ​53 ​ ​1.1.-31.12.
​Joshua Larson ​n/a ​n/a ​19 ​1.1.-8.4.

 

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- eikä palvelusuhteessa Fortumiin, eivätkä he voi osallistua Fortumin tulos- tai osakepalkkiojärjestelmään. Fortumilla ei myöskään ole eläkeohjelmaa, johon heillä olisi mahdollisuus osallistua. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu konsernin kestävän kehityksen tuloksiin.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Varsinainen yhtiökokous 31.3.2015 päätti hallituksen palkkioista tulevalle toimikaudelle seuraavan taulukon mukaisesti: 

​Tuhatta euroa / vuosi / kokous ​2015 ​2014 ​2013
Puheenjohtaja​ ​75 ​75 ​75
Varapuheenjohtaja​ ​57 ​57 ​57
​Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 1) ​57 ​57 ​57
​Jäsenet ​40 ​40 ​40
1) jos ei ole samanaikaisesti puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
 
 

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä vuosipalkkio ja kokouspalkkio. Palkkiot olivat vuonna 2015 samat kuin edellisinä vuosina. Kokouspalkkiota maksetaan 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Muutoksena aiempiin vuosiin, 31.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, että kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille hallituksen ja valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Jäsenten matkakulut hyvitetään yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti..

26.2.2016