Palkitseminen

Konsernin palkitsemisperiaatteet ja Fortumin yleiset palkitsemis- ja etuisuuskäytännöt ohjaavat palkitsemista Fortumissa.

Palkitsemista määritettäessä otetaan huomioon yrityksen taloudellinen tulos ja ulkoiset markkinatiedot palkitsemisesta, erityisesti vastaavissa yrityksissä ja vastaavissa tehtävissä.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2010 edellyttää, että Fortum julkaisee palkka- ja palkkioselvityksen yhtiön maksamista palkoista ja palkkioista. Lisäksi valtioomistajaa edustava talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi elokuussa 2012 päivitetyn kannanoton yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemista ja eläkeeduista valtion omistamissa yhtiöissä. Fortumin palkitsemisperiaatteet noudattavat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä suosituksia, jotka koskevat yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemista ja eläke-etuja valtion omistamissa yhtiöissä.

 

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, Fortumin varsinainen yhtiökokous, Fortumin hallitus ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
osallistuvat keskusteluihin ja päätöksentekoon Fortumin palkitsemisesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee  yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenten palkkioista. Varsinainen yhtiökokous tekee päätöksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta.
 
Hallitus päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusten perusteella palkitsemisperiaatteista ja ylimmän johdon (toimitusjohtajan
ja Fortumin johtoryhmän muiden  jäsenten) palkitsemisesta. Hallitus päättää myös kaikista koko yhtiön ylimmän johdon ja muun avainhenkilöstönkannustinjärjestelmistä.
 

29.2.2016